sadpmini2-sr-b-4-4-eu-alphamoisture-may-do-do-am-diem-suong-di-dong.png

Đại lý AlphaMoisture Vietnam,SADPmini2-SR-B-4-4-EU AlphaMoisture,Máy đo độ ẩm điểm sương di động,AlphaMoisture Vietnam,SADPmini2-SR-B-4-4-EU AlphaMoisture Vietnam,SADPmini2-Ex AlphaMoisture,SADPmini2-SR-B-4-4-EU Portable Dewpoint Hygrometer,Sensor Type : Ultra High Capacitance 

Đại lý AlphaMoisture Vietnam,SADPmini2-SR-B-4-4-EU AlphaMoisture,Máy đo độ ẩm điểm sương di động,AlphaMoisture Vietnam

ALPHAMOISTURE

Giới thiệu chung:

Alpha Moisture Systems là nhà sản xuất Máy đo điểm sương và Thiết bị đo điểm sương hàng đầu. Chúng tôi đã đi tiên phong trong công nghệ đo độ ẩm vết trong hơn 30 năm. Alpha Moisture Systems đã thiết kế và sản xuất một cảm biến điện dung cực cao độc đáo hàng đầu thế giới giúp đo độ ẩm trong khí và khí nén một cách đáng tin cậy. Cảm biến của chúng tôi đo độ ẩm từ -110 °C đến +20 °C Điểm sương, tức là gần 1 phần tỷ đến 23.000 phần triệu.

 

Alpha Moisture Systems

Cảm biến là điều quan trọng nhất của các sản phẩm của chúng tôi, mang lại độ nhạy vượt trội, tốc độ phản hồi, độ chính xác, độ lặp lại, độ ổn định và tuổi thọ lâu dài. Cơ sở được chứng nhận ISO9001 của chúng tôi ở Bradford, Anh, sản xuất máy phát điểm sương và hệ thống lấy mẫu để đo điểm sương liên tục. Chúng tôi cung cấp ẩm kế cầm tay phù hợp cho các ứng dụng thông thường và nguy hiểm. Hiệu chuẩn có thể truy nguyên tới Phòng thí nghiệm Vật lý Quốc gia được cung cấp bởi phòng hiệu chuẩn được trang bị đầy đủ của chúng tôi. Nếu bạn yêu cầu khả năng hiệu chuẩn điểm sương trong cơ sở của bạn, chúng tôi có thể sản xuất các hệ thống hiệu chuẩn hoàn chỉnh phù hợp với nhu cầu của bạn.