Descrition Mô tả sản phẩm Part No./ Model VietNam Brand
Capilier with Digital Display 0-300mm, RS232 connection cable THước kẹp kỹ thuật số  0-300mm, RS232  2500967 AGR Vietnam
Preform cutter Thiết bị cắt phôi chai Model C522 AGR Vietnam
Mangnifying Glass with light Kính lúp có đèn soi 6526002 AGR Vietnam
Digital Balance_capacity 4100g,0.01g,RS232 connection cable Cân điện tử 4100g,0.01g,RS232 connection cable 2501235 AGR Vietnam
Light Polarizer Đèn quang phổ Model C522 AGR Vietnam
Thickness Gauge System Máy đo độ dày chai C504-MBT 7200-4 AGR Vietnam
Preform Vision Gauge with Authofeed Hệ thống kiểm tra phôi chai bằng hình ảnh tích hợp tay gắp mẫu tự động C514 AGR Vietnam
Preform cutter Thiết bị cắt phôi chai C538 AGR Vietnam
Mangnifying Glass with light Kính lúp có đèn soi 6526002 AGR Vietnam
Digital Balance_capacity 4100g,0.01g,RS232 connection cable Cân điện tử 2501235 AGR Vietnam
Light Polarizer Đèn quang phổ Model C522 AGR Vietnam
Manual Preform Thickness Gauge Máy đo độ dày phôi chai PET Model: C520 AGR Vietnam
Manual Preform Perpendicularity Gauge  Máy đo độ vuông góc của phôi chai Model: C526 AGR Vietnam
Capilier with Digital Display 0-150mm, RS232 connection cable THước kẹp kỹ thuật số 2500474 AGR Vietnam
Preform cutter Thiết bị cắt phôi chai C538 AGR Vietnam
Mangnifying Glass with light Kính lúp có đèn soi 6526002 AGR Vietnam
Digital Balance_capacity 4100g,0.01g,RS232 connection cable Cân điện tử Part No: 2501235 AGR Vietnam
Light Polarizer Đèn quang phổ Model C522 AGR Vietnam
 Thickness Gauge System Máy đo độ dày chai C504-MBT 7200-4 AGR Vietnam
Manual Preform Perpendicularity Gauge  Máy đo độ vuông góc của phôi chai Model: C526 AGR Vietnam
Height Gauge, RS232 Connection Cable(2500467) Thiết bị đo chiều cao phôi chai, chai C528 AGR Vietnam
Digital Balance-capacity 5100g, 0.1g, RS232 connection cable (2014270) Cân kỹ thuật số 2501232 AGR Vietnam
Height Gauge, RS232 Connection Cable(2500467) Thiết bị đo chiều cao phôi chai, chai C528 AGR Vietnam
Fill height syringe    C536 AGR Vietnam
Capilier with Digital Display 0-150mm, RS232 connection cable THước kẹp kỹ thuật số 2500474 AGR Vietnam
PI Tape Thước đo 2500085 AGR Vietnam
Hot Wire Cutter 2-4 wire  Máy cắt chai C510 AGR Vietnam
Manual Base Clearance Guage  Máy đo chiều sâu đáy chai C508 AGR Vietnam
Manual Gate Centering gauge  Máy đo điểm đồng tâm của đáy chai C530 AGR Vietnam
 Thickness Gauge System Máy đo độ dày chai C504-MBT 7200-4 AGR Vietnam
Top Load Tester Máy đo lực nén chai C506 Topload-TL2000 AGR Vietnam
Digital Balance-capacity 5100g, 0.1g, RS232 connection cable (2014270) Cân kỹ thuật số 2501232 AGR Vietnam
Height Gauge, RS232 Connection Cable(2500467) Thiết bị đo chiều cao phôi chai, chai C528 AGR Vietnam
Capilier with Digital Display 0-150mm, RS232 connection cable THước kẹp kỹ thuật số 2500474
 
AGR Vietnam
PI Tape Thước đo 2500085 AGR Vietnam
Manual Base Clearance Guage  Máy đo chiều sâu đáy chai C508 AGR Vietnam
Manual Gate Centering gauge  Máy đo điểm đồng tâm của đáy chai C530
 
AGR Vietnam
Thickness Profiler (PG9800T) Máy kiểm tra độ dày chai C502
 
AGR Vietnam
COMBI_Combined Volume and topload tester Máy kiểm tra lực nén chai và dung tích của chai C506_COMBI
 
AGR Vietnam
Vacuum Tester VT1100 Máy kiểm tra chân không C534
 
AGR Vietnam
Digital Balance-capacity 5100g, 0.1g, RS232 connection cable (2014270) Cân kỹ thuật số 2501232
 
AGR Vietnam
Height Gauge, RS232 Connection Cable(2500467) Thiết bị đo chiều cao phôi chai, chai C528
 
AGR Vietnam
Hot Wire Cutter 2-4 wire  Máy cắt chai C510
 
AGR Vietnam
PI Tape Thước đo 2500085 AGR Vietnam
Manual Base Clearance Guage  Máy đo chiều sâu đáy chai C508
 
AGR Vietnam
Manual Gate Centering gauge  Máy đo điểm đồng tâm của đáy chai C530
 
AGR Vietnam
MBT 7200-4 Thickness Gauge System Máy đo độ dày chai C504
 
AGR Vietnam
COMBI_Combined Volume and topload tester Máy kiểm tra lực nén chai và dung tích của chai C506_COMBI
 
AGR Vietnam
Thickness Profiler (PG9800T) Máy kiểm tra độ dày chai C502
 
AGR Vietnam
PPT3000 Packing Pressure Tester Máy kiểm tra áp suất đóng chai CPPT3 AGR Vietnam
Digital Balance-capacity 5100g, 0.1g, RS232 connection cable (2014270) Cân kỹ thuật số 2501232
 
AGR Vietnam
MBT 7200-4 Thickness Gauge System Máy đo độ dày chai C504
 
AGR Vietnam
Manual Gate Centering gauge  Máy đo điểm đồng tâm của đáy chai C530
 
AGR Vietnam
GAWIS OD9500 Máy kiểm tra đa năng Gawis  C500 AGR Vietnam
COMBI_Combined Volume and topload tester Máy kiểm tra lực nén chai và dung tích của chai C506_COMBI
 
AGR Vietnam
PPT3000 Packing Pressure Tester  Máy kiểm tra áp suất đóng chai CPPT3
 
AGR Vietnam
Vacuum Tester VT1100 Máy kiểm tra chân không C534
 
AGR Vietnam