Đại lý Ohkura Vietnam,Ohkura Vietnam,Ohkura 

Ohkura Vietnam, đại lý Ohkura, Bộ điều khiển Ohkura, Bộ ghi dữ liệu Ohkura, Cổng giao tiếp Ohkura , Dầu dò cảm biến Ohkura , Cảm biến áp suất Ohkura , Cảm biến đo mức Ohkura 

Ohkura là nhà thiết kế và sản xuất các sản phẩm với công nghệ tiên tiến đáp ứng nhu cầu đặc biệt của khách hàng. Ohkura luôn tiếp tục thử thách để đổi mới, sử dụng kỹ năng công nghệ cao và duy trì độ tin cậy và chất lượng cao đáp ứng ngay cả những tiêu chuẩn khắt khe nhất. Hy vọng của công ty Ohkura là đóng góp vào tương lai của một xã hội công nghiệp.

Các nhóm sản phẩm Ohkura bao gồm:

Nhóm thiết bị công nghiệp - instruments

Sử dụng các công nghệ đo lường và vận hành & điều khiển của chúng tôi, Ohkura cung cấp nhiều loại sản phẩm như kiểm tra nước, mực nước và cảm biến áp suất. Ohkura vietnam cũng cung cấp các thiết bị giám sát khác nhau như bộ điều khiển độ chính xác cao, bộ ghi biểu đồ và chỉ số. Sản phẩm của Ohkura được sử dụng trong quá trình tự động hóa hệ thống nhà máy điện hạt nhân cũng như các lĩnh vực công nghiệp khác.

 • Bộ điều khiển – machine controller Ohkura EC1107A

 • Bộ ghi dữ liệu – Hybrid recorder Ohkura RM10C, RM10C(pH)

 • Bộ ghi dữ liệu – paperless recorder Ohkura VM7000A | VM7000B | VM8100A |VM8000A

 • Bộ điều khiển hiển thị kỹ thuật số - Digital indicating controller Ohkura EC4100C | EC5300R | EC5500R | EC7500R | EC5800R |

 • Bộ điều khiển lập trình - programmer controller Ohkura EC5900R|EC1200A

 • Cổng giao tiếp – Gate Unit  Ohkura GU2000C

 • Thyristor – Ohkura GS2000B | GS3000R

 • Thiết bị phân tích pH (ORP)  - Analyzer Ohkura SH5800R | SH7300R | SH7500R

 • Đồng hồ đo và ghi dữ liệu pH (ORP)  meter Ohkura SH2500A

 • Dầu dò cảm biến - pH (ORP)   sensor  P242/2A

 • Máy phân tích pH ( cho nước sạch) – pH analyzer Ohkura SA1001B

 • Thiết bị phân tích độ đục – Conductivity analyzer ohkura SC5800R | SC7500R

 • Bộ chuyển đổi tín hiệu độ đục – Conductivity transmitter Ohkura SC7300R

 • Máy phân tích màu – Coulometer – Ohkura OM7000A

 • Bộ chuyển đổi nhiệt độ Rotor – Temperature converter AX7100B

 • Bộ Nguồn – Power Supply DC Ohkura SE7101A

 • Cảm biến áp suất – Pressure transmitter Ohkura PT300R

 • Cảm biến đo mức – Level transmitter Ohkura LT7000B, LT8000A

 • Thiết bị đo lưu lượng – Mass flow meter Ohkura MF1100B , MF5100B

 • Van lưu lượng – Flow control valve Ohkura CF | CFL

Nhóm thiết bị bán dẫn- Semiconductor Equipment

Các thiết bị bán dẫn đã được công ty chúng tôi phát triển dựa trên các công nghệ chủ chốt của Ohkura Electric. Chúng tôi cung cấp nhiều loại thiết bị bán dẫn khác nhau, từ FTP phù hợp với QTAT và kỹ thuật màng mỏng đến thiết bị cho dịch vụ đổi mới.

 • Lò xử lý nhiệt kiểu ngang – Horizontal Heat treatment furnace  Ohkura DF1000

 • Lò xử lý nhiệt kiểu đứng – Vertical Heat treatment furnace  Ohkura DF1600

 • Lò xử lý nhiệt kiểu đứng  - nhiệt độ cao 1300C  – Horizontal Heat treatment furnace  Ohkura DF2600

Các dòng sản phẩm tiêu biểu Ohkura 

 1. EC1107A Ohkura Machine Controller – Bộ điều khiển Ohkura

 2. RM10C Ohkura Hybrid Recoder – Thiết bị ghi Hybrid Ohkura

 3. Ohkura EC4100C Temperature Controller - Bộ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số

 4. GU2000C Ohkura Gate Unit – Cổng giao tiếp

 5. SH5800R Ohkura pH(ORP) ANALYZER – Máy phân tích độ pH

 6. SE7101A Ohkura DC Power Supply/ Distributor – Bộ nguồn DC – Bộ phân phối

 7. PT3000R Ohkura Electronic Pressure Transmitter – Bộ chuyển đổi áp suất / cảm biến áp suất

 8. LT7000B Ohkura Water Level Transmitter – Bộ chuyển đổi tín hiệu mức nước – cảm biến đo mức

 9. MF1100B Ohkura Mass Flow Controller – Bộ điều khiển lưu lượng khối lượng

 10. MV Ohkura Micro Valve – Van vi mô

 11. CF1/ CFL1 Ohkura Flow Control Valve – Van điều khiển dòng chảy

 12. DF1600 Ohkura Vertical Heat Treatment Furnace – Lò xử lý nhiệt kiểu đứng

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645