Đại lý phân phối hãng Elmeko tại Vietnam,Elmeko Vietnam,Đại lý Elmeko Vietnam

STT

CODE

ENGLISH DESCRIPTION

VIETNAMESE DESCRIPTION

BRAND NAME

1

 KWP 150

 Condensate trough KWP 150

Máng ngưng tụ KWP 150

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

2

OUT-FIT OF-M25-W

 

 

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

3

DRAIN-FIT DF-M20-BA

 

 

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

4

OUT-FIT OF-M20-BI

 

 

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

5

  OUT-FIT OF-M20-BA

 

 

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

6

 DEM 12 MS

 Pressure equalization unit  DEM 12 MS

Bộ cân bằng áp suất  DEM 12 MS

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

7

 DEM 40

 Pressure equalization unit  DEM 40

Bộ cân bằng áp suất  DEM 40

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

8

 DEM 20

 Pressure equalization unit  DEM 20

Bộ cân bằng áp suất  DEM 20

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

9

DEM12

 Pressure equalization unit DEM12

Bộ cân bằng áp suất DEM12

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

10

TPC 300

Peltier-Controller 

Bộ điều khiển

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

11

 Fitting for condensate drain

 

 

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

12

Home  Condensate vent drain plastic

 

 

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

13

Condensate vent drain stainless steel

 

 

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

14

KRP 300

Condensate Trough KRP 300

Máng ngưng tụ KRP 300

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

15

 KRP 200

 Condensate Trough  KRP 200

Máng ngưng tụ KRP 200

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

16

PM 100

Thermoelectric cooler PM 100

Máng ngưng tụ PM 100

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

17

PM 50

Thermoelectric cooler PM 50

Máng ngưng tụ PM 50

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

18

DEK 04

 Roof-mounted cooling unit DEK 04

Bộ làm mát DEK 04

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

19

PK 30

Thermoelectric cooler PK 30 with additional housing

Bộ làm lạnh bởi hiệu ứng nhiệt PK 30 

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

20

TRP 205

Thermostat TRP 205, heating and cooling

Bộ làm lạnh bởi hiệu ứng nhiệt TRP 205

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

21

 TES 60

Thermostat TES 60

Bộ làm lạnh bởi hiệu ứng nhiệt  TES 60

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

22

PK 30

Thermoelectric cooler PK 30

Bộ làm lạnh bởi hiệu ứng nhiệt PK 30

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

23

 PK 300 PS-C

 Thermoelectric cooler PK 300 PS-C

Bộ làm lạnh bởi hiệu ứng nhiệt  PK 300 PS-C

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

24

PK 150 PS-C

Thermoelectric cooler PK 150 PS-C

Bộ làm lạnh bởi hiệu ứng nhiệt PK 150 PS-C

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

25

K 150 HK-EX

Thermoelectric cooler PK 150 HK-EX

Bộ làm lạnh bởi hiệu ứng nhiệt K 150 HK-EX

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

26

PK 50-HD

Thermoelectric cooler PK 50-HD

Bộ làm lạnh bởi hiệu ứng nhiệt PK 50-HD

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

27

T20 2000

T20 2000, Sheet steel

 

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

28

 DEK 12

Home  Roof-mounted cooling unit DEK 12

Thiết bị làm mát gắn trên mái nhà DEK 12

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

29

 PK 75

Thermoelectric cooler PK 75 with additional housing

Bộ làm lạnh  PK 75

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

30

T29 4000

T29 4000, Sheet steel

 

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

31

 DEK 15

Roof-mounted cooling unit DEK 15

Thiết bị làm mát gắn trên mái nhà DEK 15

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

32

PK 100 

 Thermoelectric cooler PK 100 with additional housing

Bộ làm lạnh bởi hiệu ứng nhiệt PK 100 

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

33

T29 4000

T29 4000, Stainless steel

Thiết bị làm lạnh T29 4000

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

34

S 500

Wall-mounted cooling unit S 500

Thiết bị làm lạnh S 500

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

35

DEK 20

Roof-mounted cooling unit DEK 20

Bộ làm mát gắn trên mái nhà

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

36

PK 150

Thermoelectric cooler PK 150 with additional housing

Bộ làm mát gắn trên mái nhà

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

37

 DEK 30

Roof-mounted cooling unit DEK 30

Bộ làm mát gắn trên mái nhà DEK 30

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

38

PK 300 

Thermoelectric cooler PK 300 with additional housing

 Bộ làm mát nhiệt điện PK 300 với vỏ bổ sung

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

39

PK 150 PS-C 

PK 150 PS-C with additional housing

PK 150 PS-C có thêm vỏ

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

40

T43 6000

 T43 6000, Stainless steel

T43 6000,Bộ làm mát máy 

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

41

PK 300 PS

 Thermoelectric cooler PK 300 PS

Bộ làm mát nhiệt điện PK 300 PS

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

42

DEK 40

Roof-mounted cooling unit DEK 40

Bộ làm mát gắn trên mái nhà DEK 40

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

43

 PK 300 PS 

 PK 300 PS with additional housing

Bộ làm mát có vỏ bảo vệ PK 300 PS 

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

44

 T43 8000

T43 8000, Sheet steel

 T43 8000 bộ làm mát

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

45

S 1000

Wall-mounted cooling unit S 1000

Bộ làm mát treo tường S 1000

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

46

S 2500

Wall-mounted cooling unit S 2500

Bộ làm mát gắn tường S 2500

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

47

S 4000

Wall-mounted cooling unit S 4000

 Bộ làm mát gắn tường S 4000

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

48

SH 75D

 Enclosure Heater SH 75D

 Máy sưởi  SH 75D

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

49

ML 150

Enclosure Heater ML 150

Máy sưởi  ML 150

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

50

SL 350

Enclosure Heater SL 350

Bộ phát nhiệt SL 350

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

51

 SM 30

Enclosure Heater SM 30

 Bộ phát nhiệt bao vây SM 30

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

52

SH 100

 Enclosure Heater SH 100

Máy sưởi vỏ SH 100

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

53

 HL 1500

Enclosure Heater HL 1500

Bộ phát nhiệt  HL 1500

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

54

 SM 50L

 Enclosure Heater SM 50L

Bộ phát nhiệt  SM 50L

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

55

SH 400L

Enclosure Heater SH 400L

Bộ phát nhiệt  SH 400L

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

56

SM 20

Enclosure Heater SM 20

Bộ phát nhiệt  SM 20

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

57

SL 500

Enclosure Heater SL 500

Bộ phát nhiệt SL 500

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

58

 SH 75

 Enclosure Heater SH 75

Bộ phát nhiệt  SH 75

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

59

SH 60

SH 60 (110 - 240V AC/DC)

Bộ phát nhiệt  SH 60

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

60

SF 35

Enclosure Heater SF 35

Bộ phát nhiệt  SF 35

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

61

SH 130L

Enclosure Heater SH 130L

Bộ phát nhiệt  SH 130L

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

62

HL 1200

Enclosure Heater HL 1200

Bộ phát nhiệt  HL 1200

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

63

SH 150

Enclosure Heater SH 150

Bộ phát nhiệt  SH 150

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

64

 SM 10

Enclosure Heater SM 10

Bộ phát nhiệt   SM 10

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

65

SM 100L

Enclosure Heater SM 100L

Bộ phát nhiệt   SM 100L

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

66

SM 45

Enclosure Heater SM 45

Bộ phát nhiệt SM 45

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

67

SF 55

Enclosure Heater SF 55

Bộ phát nhiệt SF 55

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

68

SL 650

Enclosure Heater SL 650

Bộ phát nhiệt SL 650

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

69

SL 250

Enclosure Heater SL 250

Bộ phát nhiệt SL 250

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

70

 M25-W

 OUT-FIT OF-M25-W

Bộ phận hút ẩm M25-W

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

71

M20-BA

DRAIN-PHÙ HỢP DF-M20-BA

Bộ phận hút ẩm M20-BA

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

72

DEM 12 MS

Pressure equalization unit DEM 12 MS

Bộ cân bằng áp suất DEM 12 MS

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

73

DEM 40

Pressure equalization unit DEM 40

 Bộ cân bằng áp suất DEM 40

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

74

 DEM 20

Pressure equalization unit DEM 20

 Bộ cân bằng áp suất DEM 20

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

75

DEM12

Pressure equalization unit DEM12

 Bộ cân bằng áp suất DEM12

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

76

 ETUH 22

Thermo - Hygrostat ETUH 22

Máy hút ẩm điện tử  ETUH 22

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

77

THRV 22

Thermostat THRV 22

 Bộ điều nhiệt THRV 22

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

78

TER 200

Digital temperature controller TER 200

Bộ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số TER 200

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

79

 

Fitting for condensate drain

Ôngs thoát nước

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

80

TFH 05

Thermostat TFH 05

Máy điều nhiệt TFH 05

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

81

 

Condensate vent drain plastic

thiết bị hỗ trợ thoát hơi nước

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

82

 

Condensate vent drain stainless steel

thiết bị hỗ trợ thoát hơi nước 

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

83

 HYW 90

Hygrostat HYW 90

Công tắc HYW 90

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

84

TKW 60

Thermostat TKW 60

 Máy điều nhiệt TKW 60

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

85

TRW 60

Thermostat TRW 60

Bộ điều nhiệt TRW 60

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

86

TRO 60

Thermostat TRO 60

Bộ điều nhiệt TRO 60

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

87

SH 250L

Enclosure Heater SH 250L

Thiết bị phát nhiệt SH 250L

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

88

 SH 100D 

 Enclosure Heater SH 100D (400V AC/DC)

Thiết bị phát nhiệt  SH 100D (400V AC/DC)

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

89

LV 80

Filter Fan LV 80

Quạt lọc LV 81

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

90

 LV 85

 Filter Fan LV 85

Quạt lọc LV 85

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

91

LV 100

Filter Fan LV 100

Quạt lọc LV 100

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

92

LV 200

Filter Fan LV 200

Quạt lọcLV 200

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

93

LV 250

 Filter Fan LV 250

Quạt lọc LV 250

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

94

 LV 300

Filter Fan LV 300

Quạt lọc  LV 300

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

95

LV 400

Filter Fan LV 400

Quạt lọc  LV 400

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

96

LV 405

 Filter Fan LV 405

Quạt lọc  LV 405

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

97

LV 410

 Filter Fan LV 410

Quạt lọc  LV 410

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

98

LV 500

 Filter Fan LV 500

Quạt lọc  LV 500

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

99

LV 550

 Filter Fan LV 550

Quạt lọc  LV 550

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

100

LV 600

 Filter Fan LV 600

Quạt lọc  LV 600

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

101

LV 700

 Filter Fan LV 700

Quạt lọc  LV 700

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

102

LV 800

 Filter Fan LV 800

Quạt lọc  LV 800

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

103

PSE 30

 Dehumidifier for Enclosures PSE 30

Máy hút ẩm cho vỏ máy PSE 30

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

104

 PSE 30L

 Dehumidifier for Enclosures  PSE 30L

Máy hút ẩm cho vỏ máy  PSE 30L

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

105

PSE 30LP

 Dehumidifier for Enclosures PSE 30LP

Máy hút ẩm cho vỏ máy PSE 30LP

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

106

LE-600-SL

LED-Lamp LE-600-SL

Đèn LED LE-600-SL

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

107

LE-600-L

LED-Lamp LE-600-L

Đèn LED LE-600-L

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

108

LE-450-SL

 LED Lamp LE-450-SL

Đèn LED LE-450-SL

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

109

LE-450-L

 LED-Lamp LE-450-L

Đèn LED LE-450-L

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

110

LE-300-SL

LED-Lamp LE-300-SL

Đèn LED LE-300-SL

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

111

 LE-300-L

 LED-Lamp LE-300-L

Đèn LED  LE-300-L

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

112

 LE-150-SL

LED-Lamp LE-150-SL

Đèn LED  LE-150-SL

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

113

LEX-350-BTP

Enclosure lamp LEX-350-BTP

Đèn ốp LED  LEX-350-BTP

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

114

LEX-350-TP

 Enclosure lamp LEX-350-TP

Đèn ốp LED LEX-350-TP

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

115

LEX-350-BT19

 Enclosure lamp LEX-350-BT19

Đèn ốp LED LEX-350-BT19

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

116

LEX-350-T

 Enclosure lamp LEX-350-T

Đèn ốp LED LEX-350-T

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

117

LEX-350-BT

 Enclosure lamp LEX-350-BT

Đèn ốp LED  LEX-350-BT

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

118

LLX-400-S

 Enclosure lamp LLX-400-S

Đèn ốp LED  LLX-400-S

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

119

LLX-400-B

 Enclosure lamp LLX-400-B

Đèn ốp LED  LLX-400-B

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

120

LLX-400-BV

 Enclosure lamp LLX-400-BV

Đèn ốp LED  LLX-400-BV

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

121

 LLX-400-SV

 Enclosure lamp  LLX-400-SV

Đèn ốp LED  LLX-400-SV

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

122

LLX-400-SV

 Enclosure lamp LLX-400-SV

Đèn ốp LED LLX-400-SV

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

123

 LLX-400-BM

 Enclosure lamp  LLX-400-BM

Đèn ốp LED  LLX-400-BM

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

124

LLX-400-BW

 Enclosure lamp LLX-400-BW

Đèn ốp LED LLX-400-BW

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

125

LLX-400-SW

 Enclosure lamp LLX-400-SW

Đèn ốp LED LLX-400-SW

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

126

 LLX-400-BWM

 Enclosure lamp  LLX-400-BWM

Đèn ốp LED  LLX-400-BWM

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

127

LLX-400-BWU

 Enclosure lamp LLX-400-BWU

Đèn ốp LED LLX-400-BWU

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

128

LLX-400-BWX

 Enclosure lamp LLX-400-BWX

Đèn ốp LED LLX-400-BWX

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

129

LLX-400-SWU

 Enclosure lamp LLX-400-SWU

Đèn ốp LED LLX-400-SWU

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

130

LLX-400-SWX

 Enclosure lamp LLX-400-SWX

Đèn ốp LED LLX-400-SWX

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

131

LLX-800-B

 Enclosure lamp LLX-800-B

Đèn ốp LED LLX-800-B

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

132

LLX-800-S

 Enclosure lamp LLX-800-S

Đèn ốp LED LLX-800-S

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

133

LLX-800-BW

 Enclosure lamp LLX-800-BW

Đèn ốp LED LLX-800-BW

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

134

LLX-800-SW

 Enclosure lamp LLX-800-SW

Đèn ốp LED LLX-800-SW

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

135

LE-982-106

 LE-982-106 LED-Light fitting

Đèn LED LE-982-106

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

136

 LE-982-103 

  LE-982-103  LED-Light fitting

Đèn LED  LE-982-103 

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

137

 LMM-880-MW

Machine lighting  LMM-880-MW

Đèn chiếu sáng máy LMM-880-MW

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

138

 LMM-630-MW

Machine lighting  LMM-630-MW

Đèn chiếu sáng máy  LMM-630-MW

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

139

LMM-370-MW

Machine lighting LMM-370-MW

Đèn chiếu sáng máy LMM-370-MW

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

140

LMR-840-MG(W)

Machine lighting LMR-840-MG(W)

Đèn chiếu sáng máy LMR-840-MG(W)

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

141

LMR-580-MG(W)

Machine lighting LMR-580-MG(W)

Đèn chiếu sáng máy LMR-580-MG(W)

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

142

LMR-330-MG(W)

Machine lighting LMR-330-MG(W)

Đèn chiếu sáng máyLMR-330-MG(W)

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

143

LMT-615-MG

Machine lighting LMT-615-MG

Đèn chiếu sáng máy LMT-615-MG

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

144

LMT-570-MGW

Machine lighting LMT-570-MGW

Đèn chiếu sáng máy LMT-570-MGW

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

145

LMT-330-MG

Machine lighting LMT-330-MG

Đèn chiếu sáng máy LMT-330-MG

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

146

DEM 12 MS

Pressure equalization unit DEM 12 MS

Bộ cân bằng áp suất DEM 12 MS

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

147

DEM 20

Pressure equalization unit DEM 20

Bộ cân bằng áp suất DEM 20

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

148

DEM 40

 Pressure equalization unit DEM 40

Bộ cân bằng áp suất DEM 40

Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko

=====================================================

 

ANS địa lý chính thức hãng Elmeko tại Vietnam - Elmeko Vietnam

Liên hệ ngay để nhận báo giá mới nhất từ sản phẩm Elmeko  tại Việt Nam

Xem thêm về ANS Vietnam tại đây!