Đại lý phân phối hãng Nidec tại Vietnam,Công tắc SLP8A Nidec

96

Rocker Switch 

SLP8A

Công tắc

Nidec Vietnam

97

Lever&rocker switch

FL

Công tắc

Nidec Vietnam

98

Lever switch 

CF-LD

Công tắc

Nidec Vietnam

99

Lever&rocker switch

ALE

Công tắc

Nidec Vietnam

100

Rocker switch

SLE10

Công tắc

Nidec Vietnam

101

Rocker switch

SLE6

Công tắc

Nidec Vietnam

102

Rocker switch

SLE210K

Công tắc

Nidec Vietnam

103

Rocker switch

SLA215K

Công tắc

Nidec Vietnam

104

Rocker switch

SL10K

Công tắc

Nidec Vietnam

105

Rocker switch

SLE10K

Công tắc

Nidec Vietnam

106

Toggle switch

FT

Công tắc

Nidec Vietnam

107

Toggle switch

CFT2

Công tắc

Nidec Vietnam

108

Toggle switch

CF-TA

Công tắc

Nidec Vietnam

109

Toggle switch

ATE

Công tắc

Nidec Vietnam

110

Toggle switch

ATE4/ATLE4

Công tắc

Nidec Vietnam

111

Toggle switch

8A

Công tắc

Nidec Vietnam

112

Toggle switch

 8B

Công tắc

Nidec Vietnam

113

Toggle switch

8C

Công tắc

Nidec Vietnam

114

Toggle switch

8D

Công tắc

Nidec Vietnam

115

Toggle switch

8E

Công tắc

Nidec Vietnam

116

Toggle switch

8F

Công tắc

Nidec Vietnam

117

Toggle switch

8J

Công tắc

Nidec Vietnam

118

Toggle switch

8G

Công tắc

Nidec Vietnam

119

Toggle switch

8GA

Công tắc

Nidec Vietnam

120

Toggle switch

ET

Công tắc

Nidec Vietnam

121

Jumper switch

CJS

Công tắc

Nidec Vietnam

122

Jumper switch

CAS

Công tắc

Nidec Vietnam

123

Jumper switch

CL-SA

Công tắc

Nidec Vietnam

124

Slide switch

CL-SB

Công tắc

Nidec Vietnam

125

Slide switch

CMS

Công tắc

Nidec Vietnam

126

Slide switch

CUS

Công tắc

Nidec Vietnam

127

Slide switch

CSS

Công tắc

Nidec Vietnam

128

Slide switch

AS

Công tắc

Nidec Vietnam

129

Slide switch

ASE

Công tắc

Nidec Vietnam

130

Slide switch

MHS

Công tắc

Nidec Vietnam

131

Slide switch

MFS

Công tắc

Nidec Vietnam

132

Slide switch

8SS

Công tắc

Nidec Vietnam

133

Slide switch

ES

Công tắc

Nidec Vietnam

134

Rotary switch

CS-32

Công tắc

Nidec Vietnam

135

Rotary switch

CS-4

Công tắc

Nidec Vietnam

136

Rotary switch

CS-7

Công tắc

Nidec Vietnam

137

Rotary switch

SS-10/S-2050

Công tắc

Nidec Vietnam

138

Rotary switch

RS/RG

Công tắc

Nidec Vietnam

139

Rotary switch

MR (36° step)

Công tắc

Nidec Vietnam

140

Rotary switch

MRE (36° step)

Công tắc

Nidec Vietnam

141

Rotary switch

MR (30° step)

Công tắc

Nidec Vietnam

142

Rotary switch

MRB

Công tắc

Nidec Vietnam

143

Rotary switch

SRF

Công tắc

Nidec Vietnam

144

Tactile switch

SMT1

Công tắc

Nidec Vietnam

145

Tactile switch

SMT3/SMTE3

Công tắc

Nidec Vietnam

146

Tactile switch

CF-CA

Công tắc

Nidec Vietnam

147

Tactile switch

TME1

Công tắc

Nidec Vietnam

148

Pushbutton switch

FP

Công tắc

Nidec Vietnam

149

Pushbutton switch

CFP2

Công tắc

Nidec Vietnam

150

Pushbutton switch

CFPA

Công tắc

Nidec Vietnam

151

Pushbutton switch

SMAP

Công tắc

Nidec Vietnam

152

Pushbutton switch

AP

Công tắc

Nidec Vietnam

153

Pushbutton switch

APE

Công tắc

Nidec Vietnam

154

Pushbutton switch

APE1F-5M-10-2-Z

Công tắc

Nidec Vietnam

155

Pushbutton switch

DP1/2

Công tắc

Nidec Vietnam

156

Pushbutton switch

DP4 & DPL4

Công tắc

Nidec Vietnam

157

Pushbutton switch

CF-PD

Công tắc

Nidec Vietnam

158

Pushbutton switch

LTM3-02

Công tắc

Nidec Vietnam

159

Pushbutton switch

SP101

Công tắc

Nidec Vietnam

160

Pushbutton switch

MSP

Công tắc

Nidec Vietnam

161

Pushbutton switch

8N

Công tắc

Nidec Vietnam

162

Pushbutton switch

8R-N

Công tắc

Nidec Vietnam

163

Pushbutton switch

8W-N

Công tắc

Nidec Vietnam

164

Pushbutton switch

8P

Công tắc

Nidec Vietnam

165

Pushbutton switch

8Y

Công tắc

Nidec Vietnam

166

Pushbutton switch

SP

Công tắc

Nidec Vietnam

167

Detect switch

CL-DA

Công tắc

Nidec Vietnam

168

Detect switch

CL-DB

Công tắc

Nidec Vietnam

169

Detect switch

SPB101

Công tắc

Nidec Vietnam

170

Keylock switch

MRK/MRKC

Công tắc

Nidec Vietnam

=====================================================

 ANS là đại lý phân phối chính hãng Nidec tại Vietnam 

 Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Nidec Vietnam