Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam,Noeding Việt Nam - ANS Vietnam

NO

Code hàng

Tên hàng

Tên hãng + Vietnam

Tên TA

Tên TV

1

P 10

Pressure transmitter

Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

2

P 12

Pressure transmitter

Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

3

P 20

Pressure transmitter

Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

4

P 21

Pressure transmitter

Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

5

P 121

Pressure transmitter

Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

6

P 131

Pressure transmitter

Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

7

P 126

Pressure transmitter

Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

8

P 136

Pressure transmitter

Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

9

P 115

Pressure transmitter

Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

10

P 940

Pressure transmitter

Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

11

P 120

Pressure transmitter

Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

12

P 130

Pressure transmitter

Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

13

P 132

Pressure transmitter

Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

14

P 133

Level transmitter

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

15

P 135

Level transmitter

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

16

P 135K

Level transmitter

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

17

P 137

Level transmitter

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

18

P 139

Level transmitter

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

19

P 142

Level transmitter

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

20

PR 10

Pressure switch

Công tắc áp suất

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

21

PR 20

Pressure switch

Công tắc áp suất

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

22

PM 82

Digital Pressure Gauge

Đồng hồ đo áp suất

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

23

PM 82-3

Digital Pressure Gauge

Đồng hồ đo áp suất

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

24

PM 82-4

Digital Pressure Gauge

Đồng hồ đo áp suất

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

25

PTM 82

Digital Pressure Gauge

Đồng hồ đo áp suất

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

26

PM 63

Digital Pressure Gauge

Đồng hồ đo áp suất

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

27

PDM 80-1

Digital Pressure Gauge

Đồng hồ đo áp suất

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

28

PD 40

Diff. preussure transmitter

Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

29

PD 41

Diff. preussure transmitter

Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

30

PD 81

Diff. preussure transmitter

Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

31

PDM 80-2

Diff. preussure transmitter

Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

32

FM 1

Level switch

Công tắc

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

33

FS 1 / ERK 1.4

Level switch

Công tắc

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

34

EMW 63.4

Temperature transmitter

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

35

ERW 72.4

Temperature swicth

Công tắc nhiệt độ

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

36

PTM 82

Digital Thermometer

Nhiệt kế kĩ thuật số

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

37

TM 63

Digital Thermometer

Nhiệt kế kĩ thuật số

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

38

ET / ETS 31

Isolation amplifier

Bộ khuếch đại 

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

39

ET 32

Isolation amplifier

Bộ khuếch đại 

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

40

P131-4B0-V17

Pressure Transmitter

Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

PDM80 -2510 - 011

Differential pressure gauge

Thiết bị đo áp suất

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

PM82-0110-330

Digital contact gauge

Thiết bị đo kĩ thuật

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

P120.01-403-F3A

Pressure Transmitter

Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

P115-400-G161-1

OEM Pressure Transmitter

Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

P121-400-G17

Pressure Transmitter

Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

PM82-0110-330-0-10

Digital contact gauge

Thiết bị đo kĩ thuật

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

PM82-3110-330

Digital contact gauge

Thiết bị đo kĩ thuật

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

PM82-4-01-HD-330

Digital contact gauge

Thiết bị đo kĩ thuật

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

P20-HB1-1111

Pressure Transmitter

Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

PD41.01-4PY2-R1H-H0

Differential
 pressure transmitter 

Thiết bị đo áp suất

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

P136-401-F31

Pressure Transmitter

Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

P136-402-F31

Pressure Transmitter

Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất

Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam

=====================================================

ANS là đại lý phân phối chính hãng Noeding tại Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm Noeding tại Vietnam