Đại lý Takeda Engineering Vietnam,Takeda Engineering Vietnam,Takeda Engineering,Khớp nối Takeda Engineering,Khớp nối quay Takeda Engineering,Khớp nối xoay Takeda Engineering

Đại lý Takeda Engineering Vietnam,Takeda Engineering Vietnam,Takeda Engineering

Giới thiệu Takeda Engineering - đại lý Takeda Engineering Vietnam

Takeda Engineering Corporation là nhà sản xuất các sản phẩm thương hiệu TKD như khớp nối quay và khớp nối xoay. Kế thừa thương hiệu TKD từ Takeda Seisakusho, Takeda Engineering luôn luôn cam kết sẽ nỗ lực hết mình để nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm mang thương hiệu TKD của mình.

Các dòng sản phẩm của Takeda Engineering:

Takeda Engineering Khớp nối quay – rotary Joint:

 • Takeda Engineering  TDK R1000 SERIES

 • Takeda Engineering  TDK R2000 SERIES

 • Takeda Engineering  TDK R2200 SERIES

 • Takeda Engineering  TDK R2300 SERIES

 • Takeda Engineering  TDK R2400 SERIES

 • Takeda Engineering  TDK R3000 SERIES

 • Takeda Engineering  TDK R3100 SERIES

 • Takeda Engineering  TDK R3700 SERIES

Takeda Engineering Khớp nối xoay – Siwivel Joint:

 • Takeda Engineering  TDK U2000 SERIES

 • Takeda Engineering  TDK U4000 SERIES

Các dòng khớp nối khác Takeda Engineering:

 • Takeda Engineering  TDK AF0700 SERIES

 • Takeda Engineering  TDK AS0020 SERIES

 • Takeda Engineering  TDK AS8040 SERIES

 • Takeda Engineering  TDK R1000series Parts

 • Takeda Engineering  TDK R2000series Parts

 • Takeda Engineering  TDK R3000series Parts

 • Takeda Engineering  TDK Swivel Joint Parts

Lĩnh vực ứng dụng: 

Các khớp quay được phân loại thành tác động đơn và tác động kép theo cấu trúc của chúng. Các ví dụ sử dụng điển hình của cấu trúc khớp quay được giải thích cho từng loại.

 

 

LIST CODE SẢN PHẨM

Code

Brand

Mô tả

AR1001 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR1002 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR1011 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR1012 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR1005

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR1015

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR1021 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR1022 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR1025

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR1101 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR1102 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR1111 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR1112 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR1105

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR1115

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR1125

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2001 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2002 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2011 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2012 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2021 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2022 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2005

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2015

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2025

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2201 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2202 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2211 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2212 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2205

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2206 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2207 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2215

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2221 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2222 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2216 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2217 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2225

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2301 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2302 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR2301 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR2302 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2305   

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR2305

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2306 RH 

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR2306 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2307 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR2307 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2311 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR2311 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2312 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR2312 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2315

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR2315

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2316 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR2316 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2317 LH  

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR2317 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2321 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

 HR2321 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2322 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR2322 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2325   

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR2325

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2326 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR2326 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2327 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR2327 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2401 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR2401 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2402 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR2402 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2405   

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR2405

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2406 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR2406 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2407 LH  

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR2407 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2411 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR2411 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2412 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR2412 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2415  

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2415  

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2416 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR2416 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2417 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR2417 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2421 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR2421 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2422 LH 

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR2422 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2425   

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR2425

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2426 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR2426 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR2427 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR2427 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR3001 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR3002 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR3011 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR3012 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR3005

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR3015

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR3101 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR3102 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR3111 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR3112 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR3105

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR3115

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR3701 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR3701 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR3702 LH 

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR3702 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR3711 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR3711 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR3712 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR3712 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR3705 

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR3705

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR3715 

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR3715

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR3721 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR3721 RH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR3722 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR3722 LH

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

AR3725 

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

HR3725

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK

U2111-10A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2111-15A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2111-20A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2111-25A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2111-32A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2111-40A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2111-50A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2111-65A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2111-80A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U4115

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U4215

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U4315

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U4415

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U4515

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U4615

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U4715

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U4815

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2211-10A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2211-15A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2211-20A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2211-25A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2211-32A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2211-40A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2211-50A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2211-65A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2211-80A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2311-10A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2311-15A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2311-20A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2311-25A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2311-32A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2311-40A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2311-50A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2311-65A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2311-80A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2411-10A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2411-15A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2411-20A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2411-25A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2411-32A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2411-40A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2411-50A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2411-65A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2411-80A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2511-10A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2511-15A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2511-20A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2511-25A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2511-32A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2511-40A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2511-50A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2511-65A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2511-80A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2611-10A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2611-15A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2611-20A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2611-25A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2611-32A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2611-40A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2611-50A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2611-65A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

U2611-80A

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK

AF 0710

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối linh hoạt/ Flexible joint TDK

AF 0720

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối linh hoạt/ Flexible joint TDK

AF 0730

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối linh hoạt/ Flexible joint TDK

AF 0740

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Khớp nối linh hoạt/ Flexible joint TDK

AS 0020

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Saihone Elbo SLW

OS 8040

TDK - TAKEDA ENGINEERING 

Ống nối SY

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Bán hàng ANS Việt Nam:

  thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp Facebook

 Trực tiếp Zalo: 0779 720 798