LIST CODE SENSORS AND THERMOSTATES

Brand

 

SAMSON CODE LIST

Web

 

Link:  https://www.samsongroup.com/en/

Models

Tên sản phẩm

Tên TV

Hãng

5207-0060

Fast-response temperature sensor

Cảm biến nhiệt độ phản ứng nhanh

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Fast-response temperature sensor , Cảm biến nhiệt độ phản ứng nhanh Samson

5207-21

Screw-in sensor

Cảm biến vít

Samson Vietnamđại lý Samson, Screw-in sensor , Cảm biến vít Samson

5207-26

Screw-in sensor

Cảm biến vít

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Screw-in sensor , Cảm biến vít Samson

5207-27

Screw-in sensor

Cảm biến vít

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Screw-in sensor , Cảm biến vít Samson

5207-46

Screw-in sensor

Cảm biến vít

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Screw-in sensor , Cảm biến vít Samson

5207-47

Screw-in sensor

Cảm biến vít

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Screw-in sensor , Cảm biến vít Samson

5207-48

Screw-in sensor

Cảm biến vít

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Screw-in sensor , Cảm biến vít Samson

5207-61

Fast-response temperature sensor

Cảm biến nhiệt độ phản ứng nhanh

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Fast-response temperature sensor , Cảm biến nhiệt độ phản ứng nhanh Samson

5207-64

Fast-response temperature sensor

Cảm biến nhiệt độ phản ứng nhanh

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Fast-response temperature sensor , Cảm biến nhiệt độ phản ứng nhanh Samson

5207-65

Fast-response temperature sensor

Cảm biến nhiệt độ phản ứng nhanh

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Fast-response temperature sensor , Cảm biến nhiệt độ phản ứng nhanh Samson

5215

Duct sensor

Cảm biến ống dẫn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Duct sensor , Cảm biến ống dẫn Samson

5217

Duct sensor

Cảm biến ống dẫn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Duct sensor , Cảm biến ống dẫn Samson

5227-4

Outdoor sensor

Cảm biến ngoài trời

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Outdoor sensor , Cảm biến ngoài trời Samson

5257-11

Room sensor

Cảm biến phòng

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Room sensor , Cảm biến phòng Samson

5257-51

Room sensor

Cảm biến phòng

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Room sensor , Cảm biến phòng Samson

5257-71

Room sensor

Cảm biến phòng

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Room sensor , Cảm biến phòng Samson

5267-3

Contact sensor

Cảm biến liên lạc

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Contact sensor , Cảm biến liên lạc Samson

5277-21

Immersion sensor

Cảm biến nhúng nước

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Immersion sensor , Cảm biến nhúng nước Samson

5277-31

Immersion sensor

Cảm biến nhúng nước

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Immersion sensor , Cảm biến nhúng nước Samson

5277-51

Immersion sensor

Cảm biến nhúng nước

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Immersion sensor , Cảm biến nhúng nước Samson

5204-21

Screw-in sensor

Cảm biến vít

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Screw-in sensor , Cảm biến vít Samson

5204-26

Screw-in sensor

Cảm biến vít

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Screw-in sensor , Cảm biến vít Samson

5204-27

Screw-in sensor

Cảm biến vít

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Screw-in sensor , Cảm biến vít Samson

5205-46

Screw-in sensor

Cảm biến vít

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Screw-in sensor , Cảm biến vít Samson

5205-47

Screw-in sensor

Cảm biến vít

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Screw-in sensor , Cảm biến vít Samson

5205-48

Screw-in sensor

Cảm biến vít

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Screw-in sensor , Cảm biến vít Samson

5206-46

Screw-in sensor

Cảm biến vít

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Screw-in sensor , Cảm biến vít Samson

5206-47

Screw-in sensor

Cảm biến vít

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Screw-in sensor , Cảm biến vít Samson

5206-48

Screw-in sensor

Cảm biến vít

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Screw-in sensor , Cảm biến vít Samson

5216

Duct sensor

Cảm biến ống dẫn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Duct sensor , Cảm biến ống dẫn Samson

5225

Outdoor sensor

Cảm biến ngoài trời

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Outdoor sensor , Cảm biến ngoài trời Samson

5226

Outdoor sensor

Cảm biến ngoài trời

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Outdoor sensor , Cảm biến ngoài trời Samson

5255

Room sensor

Cảm biến phòng

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Room sensor , Cảm biến phòng Samson

5343-1

Safety temperature monitor

Thiết bị giám sát nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety temperature monitor , Thiết bị giám sát nhiệt độ an toàn Samson

5343-2

Safety temperature monitor

Thiết bị giám sát nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety temperature monitor , Thiết bị giám sát nhiệt độ an toàn Samson

5343-3

Safety temperature monitor

Thiết bị giám sát nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety temperature monitor , Thiết bị giám sát nhiệt độ an toàn Samson

5343-4

Safety temperature monitor

Thiết bị giám sát nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety temperature monitor , Thiết bị giám sát nhiệt độ an toàn Samson

5344-1

Temperature regulator

Bộ điều chỉnh nhiệt độ

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator , Bộ điều chỉnh nhiệt độ Samson

5344-2

Temperature regulator

Bộ điều chỉnh nhiệt độ

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Temperature regulator , Bộ điều chỉnh nhiệt độ Samson

5345-1

Safety temperature limiter

Bộ giới hạn nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety temperature limiter , Bộ giới hạn nhiệt độ an toàn Samson

5345-2

Safety temperature limiter

Bộ giới hạn nhiệt độ an toàn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Safety temperature limiter , Bộ giới hạn nhiệt độ an toàn Samson

5347-1

Double thermostat TR/STL

Bộ điều nhiệt đôi TR/STL

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Double thermostat TR/STL , Bộ điều nhiệt đôi TR/STL Samson

5347-2

Double thermostat TR/STL

Bộ điều nhiệt đôi TR/STL

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Double thermostat TR/STL , Bộ điều nhiệt đôi TR/STL Samson

5348-1

Double thermostat TR/STM

Bộ điều nhiệt đôi TR/STM

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Double thermostat TR/STM , Bộ điều nhiệt đôi TR/STM Samson

5348-2

Double thermostat TR/STM

Bộ điều nhiệt đôi TR/STM

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Double thermostat TR/STM , Bộ điều nhiệt đôi TR/STM Samson

5349-1

Double thermostat STM/STL

Bộ điều nhiệt đôi STM/STL

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Double thermostat  STM/STL , Bộ điều nhiệt đôi  STM/STL Samson

Xem thêm sản phẩm tại đây


ANS là đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:

 Messenger

 Zalo: 091 147 2255