PRODUCT MODEL NAME BRAND
TENSION CONTROLLER MANUAL                     BỘ ĐIỀU KHIỂN LỰC CĂNG PR-DTC-2000 PORA VIETNAM
PR-DTC-2000R PORA VIETNAM
PR-DTC-2100 PORA VIETNAM
PR-DTC-2100R PORA VIETNAM
PR-DTC-2200 PORA VIETNAM
PR-DTC-2200RC PORA VIETNAM
TAPER TENSION CONTROLLER           BỘ ĐIỀU KHIỂN LỰC CĂNG PR-DTC-3000 PORA VIETNAM
PR-DTC-3000P PORA VIETNAM
PR-DTC-3100 PORA VIETNAM
PR-DTC-3100P PORA VIETNAM
AUTOMATIC TENSION CONTROLLER          Bộ điều khiển lực căng tự động PR-DTC-4000 PORA VIETNAM
PR-DTC-4000C PORA VIETNAM
PR-DTC-4000CP PORA VIETNAM
PR-DTC-4100_A PORA VIETNAM
PR-DTC-4100AD PORA VIETNAM
PR-DTC-4100A-E PORA VIETNAM
PR-DTC-4100AD-E PORA VIETNAM
PTC-303D/303D-I PORA VIETNAM
PTCB-02/02I PORA VIETNAM
AMP PT-LA-100 PORA VIETNAM
PT-LA-100-DIN PORA VIETNAM
INDICATOR                   MÀN HÌNH HIỂN THỊ LỰC CĂNG PT-LM106D PORA VIETNAM
PT-LM107D PORA VIETNAM
LOAD CELL                  Cảm biến tải trọng PRTL-50A/100A/200A PORA VIETNAM
PRTL-50PA/100PA/200PA PORA VIETNAM
PRTL-50AB./100AB PORA VIETNAM
PRTL-200AB PORA VIETNAM
PRTL-200B PORA VIETNAM
PRTL-500AB PORA VIETNAM
PRTL-500A PORA VIETNAM
PRTL-1000C PORA VIETNAM
PRTL-2000D PORA VIETNAM
PRTL-3000E PORA VIETNAM
PRTL-5000E PORA VIETNAM
PR-LX-030TD/050TD PORA VIETNAM
PR-LX-100TD PORA VIETNAM
PICK UP PRTP-2T/3T/5T PORA VIETNAM
FLANGE LOAD CELL MẶT BÍCH CẢM BIẾN TẢI TRỌNG             PRTL-5/12.5/25/50 FC PORA VIETNAM
FC LOADCELL BRACKET PORA VIETNAM