bo-ma-hoa-severe-mill-duty-nidec-avtron.png

Đại lý Nidec Avtron Vietnam,Bộ mã hóa - Severe Mill Duty Nidec Avtron

Bộ mã hóa Nidec Avtron trong môi trường khắt nghiệt

Đánh giá này dành cho môi trường rất ẩm ướt hoặc nhiều bụi với nhiệt độ khắc nghiệt lớn và thường xuyên, bao gồm cả các ứng dụng ngoài trời.

 • Bộ mã hóa Nidec Avtron AV5 - Severe Duty Magnetoresistive Sensor for AV485, AV685 & AV850 Encoders, Rotor Fits Shafts 5/8"-4 1/2" [16mm-115mm]

 • Bộ mã hóa Nidec Avtron AV12 - Severe Duty Magnetoresistive Sensor for AV125 Encoder

 • Bộ mã hóa Nidec Avtron AV30 - Severe Mill Duty Shafted Absolute Encoder, Singleturn or Multiturn

 • Bộ mã hóa Nidec Avtron AV485 - Severe Mill Duty Magnetic Encoder; Foot or NEMA 56C Face Mount, 5/8" Solid Shaft

 • Bộ mã hóa Nidec Avtron AV685 - Severe Mill Duty SMARTach™ III Magnetic Encoder, 1- 1/8" Hollow Shaft Mount

 • Bộ mã hóa Nidec Avtron HS40 - Severe Mill Duty Magnetic Hollow Shaft Absolute Encoder, 5/8"-1 1/8" [16-30mm]

 • Bộ mã hóa Nidec Avtron K661 - Analog Tachogenerator Replacement: Frequency to DC High Voltage Converter

 • Bộ mã hóa Nidec Avtron M6C - Explosion Protected ATEX Zone 1, IECEx Zone 1, Magnetic Hollow Shaft Mount Encoder, 1" to 1 1/8"

 • Bộ mã hóa Nidec Avtron M7 - Severe Duty Hollow Shaft Mount Ultra-Low Temperature Magnetic Encoder, 1" to 1 1/8"

 • Bộ mã hóa Nidec Avtron XP5 - Severe Duty Magnetoresistive Sensor with Flameproof and Explosion Proof Ratings

 • Bộ mã hóa Nidec Avtron XPH8 - Severe Duty Encoder for 8.5" C-Face Mount with Flameproof and Explosion Proof Ratings

 • Bộ mã hóa Nidec Avtron XRB3 - Isolator for Class/Div & Class/Zone Level 1 Applications of Avtron SMARTSafe™ Incremental Encoders

 • Bộ mã hóa Nidec Avtron XR5 - Severe Duty Magnetoresistive Sensor for XR485, XR685 & XR850 Encoders, Rotor Fits Shafts 5/8"-4 1/2" [16mm-115mm]

 • Bộ mã hóa Nidec Avtron XR12 - Severe Duty Magnetoresistive Sensor for XR125 Encoders, Fits Shafts up to 7 7/8" [200mm]

 • Bộ mã hóa Nidec Avtron XR485 - Severe Duty Magnetic Encoder for Hazardous Applications; Foot or NEMA 56C Face Mount, 5/8" Solid Shaft

 • Bộ mã hóa Nidec Avtron XR685 - Severe Duty Magnetic Encoder for Hazardous Applications, 1 1/8" Hollow Shaft Moun

 

=====================================================

ANS là đại lý phân phối chính hãng Nidec tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Nidec tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây

Xem ngay sản phẩm hãng Nidec Avtron

Xem ngay sản phẩm hãng Nidec ACIM