Đại lý phân phối Endress+Hauser tại Vietnam,Endress+Hauser tại Vietnam

No.

Series

 

 

Vietnam Brand

1

Cerabar PMC11 / PMP11 / PMC21 / PMP21 / PMP23

Gauge pressure

Đồng hồ đo áp suất

Đai lí Endress+Hauser 

2

Ceraphant PTC31B / PTP31B / PTP33B

Absolute and gauge pressure

Đồng hồ đo áp suất

Đai lí Endress+Hauser 

3

Liquiphant FTL31 

Point level switch

Công tắc mức điểm

Đai lí Endress+Hauser 

4

Liquiphant FTL33

Point level switch

Công tắc mức điểm

Đai lí Endress+Hauser 

5

Liquipoint FTW23

Cost effective point level switch

Công tắc mức điểm

Đai lí Endress+Hauser 

6

Liquipoint FTW33

Cost effective point level switch

Công tắc mức điểm

Đai lí Endress+Hauser 

7

Nivotester FTW325

Point level switch

Công tắc mức điểm

Đai lí Endress+Hauser 

8

Nivotester FTL325N

Switching unit

Công tắc mức điểm

Đai lí Endress+Hauser 

9

Liquifloat T FTS20 

Float switch

Công tắc phao

Đai lí Endress+Hauser 

10

Micropilot FMR10

Level measurement

Thiết bị đo mức

Đai lí Endress+Hauser 

11

Prosonic T FMU30

Compact transmitters

Máy phát

Đai lí Endress+Hauser 

12

Liquicap T FMI21

Two-rod probe

Đầu dò hai que

Đai lí Endress+Hauser 

13

Soliswitch FTE20

Rotary paddle switch

Công tắc cánh khuấy quay

Đai lí Endress+Hauser 

14

Prosonic T FMU30

Ultrasonic measurement

Thiết bị đo siêu âm

Đai lí Endress+Hauser 

15

Proline Promag 10D

Electromagnetic flowmeter

Lưu lượng kế

Đai lí Endress+Hauser 

16

Flowphant T DTT31

Flow switch

công tắc dòng chảy

Đai lí Endress+Hauser 

17

Flowphant T DTT35

Flow switch

công tắc dòng chảy

Đai lí Endress+Hauser 

18

Easytemp TMR31

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

19

Easytemp TMR35

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

20

iTHERM TM401

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

21

Easytemp TSM187

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

22

Easytemp TSM487

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

23

Omnigrad T TST187

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

24

Omnigrad T TST487

thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

25

Thermophant T TTR31

Temperature switch

công tắc nhiệt độ

Đai lí Endress+Hauser 

26

Thermophant T TTR35

Temperature switch

công tắc nhiệt độ

Đai lí Endress+Hauser 

27

Liquiline CM14

1-channel transmitter

Máy phát

Đai lí Endress+Hauser 

28

Ecograph T RSG35

Universal Graphic Data Manager

Bộ điều khiển

Đai lí Endress+Hauser 

29

RIA15

Loop-powered indicator

Bộ chỉ thị

Đai lí Endress+Hauser 

30

RMA42

Process transmitter with control unit

Bộ điều khiển

Đai lí Endress+Hauser 

31

RTA421

Limit switch

Công tắc giới hạn

Đai lí Endress+Hauser 

32

RN221N

Active barrier

màng chắn

Đai lí Endress+Hauser 

33

RB223 

Loop powered passive barrier

màng chắn

Đai lí Endress+Hauser 

34

FTL31-AA1U2AAWB

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

35

FTL31-AA1U2AAW5J

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

36

FTL31-AA1U2AAWDJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

37

FTL31-AA1U2AAWSJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

38

FTL31-AA1U3AAWB

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

39

FTL31-AA1U3AAW5J

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

40

FTL31-AA1U3AAWDJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

41

FTL31-AA1U3AAWSJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

42

FTL31-AA1U2BAWBJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

43

FTL31-AA1U2BAW5J

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

44

FTL31-AA1U2BAWDJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

45

FTL31-AA1U2BAWSJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

46

FTL31-AA1U3BAWBJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

47

FTL31-AA1U3BAW5J

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

48

FTL31-AA1U3BAWDJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

49

FTL31-AA1U3BAWSJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

50

FTL31-AA1V2AAWB

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

51

FTL31-AA1V2AAW5J

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

52

FTL31-AA1V2AAWDJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

53

FTL31-AA1V2AAWSJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

54

FTL31-AA1V3AAWB

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

55

FTL31-AA1V3AAW5J

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

56

FTL31-AA1V3AAWDJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

57

FTL31-AA1V3AAWSJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

58

FTL31-AA1V2BAWBJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

59

FTL31-AA1V2BAW5J

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

60

FTL31-AA1V2BAWDJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

61

FTL31-AA1V2BAWSJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

62

FTL31-AA1V3BAWBJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

63

FTL31-AA1V3BAW5J

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

64

FTL31-AA1V3BAWDJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

65

FTL31-AA1V3BAWSJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

66

FTL31-AA4 M2AAWBJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

67

FTL31-AA4 M2AAW5J

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

68

FTL31-AA4M2AAWDJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

69

FTL31-AA4M2AAWSJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

70

FTL31-AA4M2AAWSJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

71

FTL31-AA4M3AAW5J

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

72

FTL31-AA4M3AAWDJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

73

FTL31-AA4M3AAWSJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

74

FTL31-AA4M2BAWBJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

75

FTL31-AA4M2BAW5J

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

76

FTL31-AA4M2BAWDJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

77

FTL31-AA4M2BAWSJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

78

FTL31-AA4M3BAWBJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

79

FTL31-AA4M3BAW5J

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

80

FTL31-AA4M3BAWDJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

81

FTL31-AA4M3BAWSJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

82

FTL31-AA4U2AAWBJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

83

FTL31-AA4U2AAW5J

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

84

FTL31-AA4U2AAWDJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

85

FTL31-AA4U2AAWSJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

86

FTL31-AA4U2AAWSJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

87

FTL31-AA4U3AAW5J

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

88

FTL31-AA4U3AAWDJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

89

FTL31-AA4U3AAWSJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

90

FTL31-AA4U2BAWBJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

91

FTL31-AA4U2BAW5J

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

92

FTL31-AA4U2BAWDJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

93

FTL31-AA4U2BAWSJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

94

FTL31-AA4U3BAWBJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

95

FTL31-AA4U3BAW5J

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

96

FTL31-AA4U3BAWDJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

97

FTL31-AA4U3BAWSJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

98

FTL31-AA4V2AAWBJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

99

FTL31-AA4V2AAW5J

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

100

FTL31-AA4V2AAWDJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

101

FTL31-AA4V2AAWSJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

102

FTL31-AA4V2AAWSJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

103

FTL31-AA4V3AAW5J

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

104

FTL31-AA4V3AAWDJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

105

FTL31-AA4V3AAWSJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

106

FTL31-AA4V2BAWBJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

107

FTL31-AA4V2BAW5J

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

108

FTL31-AA4V2BAWDJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

109

FTL31-AA4V2BAWSJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

110

FTL31-AA4V3BAWBJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

111

FTL31-AA4V3BAW5J

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

112

FTL31-AA4V3BAWDJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

113

FTL31-AA4V3BAWSJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

114

71258355

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

115

71258357

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

116

52001051

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

117

71258358

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

118

52010285

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

119

52006263

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

120

71267011

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

121

FTL33-AA 2ABW5J

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

122

FTL33-AA 2ABWSJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

123

FTL33-AA 2ABX2J

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

124

 FTL33-AA 3ABW5J

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

125

FTL33-AA 3ABWSJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

126

FTL33-AA 3ABX2J

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

127

 FTL33-AA 2ACW5J

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

128

 FTL33-AA 2ACWSJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

129

FTL33-AA 2ACX2J

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

130

 FTL33-AA 3ACW5J

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

131

 FTL33-AA 3ACWSJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

132

 FTL33-AA 3ACX2J

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

133

FTL33-AA4N2ABW5J

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

134

FTL33-AA4N2ABWSJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

135

FTL33-AA4N2ABX2J

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

136

 FTL33-AA4N3ABW5J

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

137

FTL33-AA4N3ABWSJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

138

 FTL33-AA4N3ABX2J

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

139

FTL33-AA4N2ACW5J

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

140

FTL33-AA4N2ACWSJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

141

FTL33-AA4N2ACX2J

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

142

FTL33-AA4N3ACW5J

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

143

 FTL33-AA4N3ACWSJ

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

144

FTL33-AA4N3ACX2J

Point level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

145

71258355

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

146

71258357

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

147

52001051

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

148

71258358

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

149

52018763

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

150

52010285

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

151

52006263

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

152

71267011

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

153

 FTW23-AA4MWSJ

level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

154

FTW23-AA4MWVJ

level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

155

 FTW23-AA4MW5J

level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

156

 FTW23-AA4MX2J

level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

157

 FTW23-AA4NWSJ

level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

158

 FTW23-AA4NWVJ

level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

159

 FTW23-AA4NW5J

level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

160

FTW23-AA4NX2J

level switch

Công tắc mức 

Đai lí Endress+Hauser 

161

71258355

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

162

71258357

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

163

52001051

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

164

71258358

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

165

52018763

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

166

52010285

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

167

52006263

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

168

71267011

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

169

 FTW33-AA4MWSJ

Very compact flush-mounted probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

170

 FTW33-AA4MWV

Very compact flush-mounted probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

171

FTW33-AA4MW5J

Very compact flush-mounted probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

172

FTW33-AA4M1AJ

Very compact flush-mounted probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

173

 FTW33-AA4M1CJ

Very compact flush-mounted probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

174

FTW33-AA4M3CJ

Very compact flush-mounted probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

175

 FTW33-AA4M3EJ

Very compact flush-mounted probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

176

 FTW33-AA4NWSJ

Very compact flush-mounted probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

177

FTW33-AA4NW5J

Very compact flush-mounted probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

178

 FTW33-AA4N1A

Very compact flush-mounted probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

179

 FTW33-AA4N1CJ

Very compact flush-mounted probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

180

FTW33-AA4N3CJ

Very compact flush-mounted probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

181

FTW33-AA4N3EJ

Very compact flush-mounted probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

182

71258355

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

183

71258357

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

184

52001051

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

185

71258358

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

186

52018763

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

187

52010285

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

188

52006263

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

189

71267011

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

190

 FTW31-A1A2CA0A

Rod probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

191

FTW31-A1A3CA0A

Rod probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

192

FTW31-A1A5CA0A

Rod probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

193

 FTW31-A1A2CA2A

Rod probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

194

 FTW31-A1A3CA2A

Rod probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

195

FTW31-A1A2CA4A

Rod probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

196

 FTW31-A1A3CA4A

Rod probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

197

FTW31-B1A2CA0A

Rod probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

198

 FTW31-B1A3CA0A

Rod probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

199

FTW31-B1A5CA0A

Rod probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

200

FTW31-B1A2CA2A

Rod probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

201

FTW31-B1A3CA2A

Rod probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

202

FTW31-B1A2CA4A

Rod probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

203

 FTW31-B1A3CA4A

Rod probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

204

FTW31-D1A2CA0A

Rod probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

205

FTW31-D1A3CA0A

Rod probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

206

FTW31-D1A5CA0A

Rod probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

207

 FTW31-D1A2CA8A

Rod probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

208

FTW31-D1A3CA8A

Rod probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

209

FTW31-A1A2DA0A

Rod probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

210

 FTW31-A1A3DA0A

Rod probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

211

FTW31-A1A5DA0A

Rod probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

212

FTW31-A1A2DA2A

Rod probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

213

 FTW31-A1A3DA2A

Rod probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

214

 FTW31-A1A2DA4A

Rod probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

215

FTW31-A1A3DA4A

Rod probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

216

FTW31-B1A2DA0A

Rod probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

217

FTW31-B1A3DA0A

Rod probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

218

 FTW31-B1A5DA0A

Rod probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

219

FTW31-B1A2DA2A

Rod probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

220

FTW31-B1A3DA2A

Rod probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

221

FTW31-B1A2DA4A

Rod probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

222

FTW31-B1A3DA4A

Rod probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

223

FTW31-D1A2DA0A

Rod probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

224

FTW31-D1A3DA0A

Rod probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

225

 FTW31-D1A5DA0A

Rod probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

226

 FTW31-D1A2DA8A

Rod probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

227

 FTW31-D1A3DA8A

Rod probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

228

52014146

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

229

FTW32-A1D2CA0A

Rope probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

230

FTW32-A1D3CA0A

Rope probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

231

 FTW32-A1D5CA0A

Rope probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

232

FTW32-A1D2CA2A

Rope probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

233

 FTW32-A1D3CA2A

Rope probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

234

FTW32-A1D2CA4A

Rope probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

235

FTW32-A1D3CA4A

Rope probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

236

FTW32-B1D2CA0A

Rope probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

237

 FTW32-B1D3CA0A

Rope probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

238

FTW32-B1D5CA0A

Rope probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

239

FTW32-B1D2CA2A

Rope probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

240

FTW32-B1D3CA2A

Rope probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

241

 FTW32-B1D2CA4A

Rope probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

242

FTW32-B1D3CA4A

Rope probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

243

FTW32-D1D2CA0A

Rope probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

244

FTW32-D1D3CA0A

Rope probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

245

 FTW32-D1D5CA0A

Rope probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

246

 FTW32-D1D2CA8A

Rope probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

247

 FTW32-D1D3CA8A

Rope probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

248

FTW32-A1D2DA0A

Rope probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

249

 FTW32-A1D3DA0A

Rope probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

250

 FTW32-A1D5DA0A

Rope probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

251

 FTW32-A1D2DA2A

Rope probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

252

FTW32-A1D3DA2A

Rope probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

253

 FTW32-A1D2DA4A

Rope probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

254

 FTW32-A1D3DA4A

Rope probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

255

FTW32-B1D2DA0A

Rope probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

256

FTW32-B1D3DA0A

Rope probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

257

FTW32-B1D5DA0A

Rope probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

258

FTW32-B1D2DA2A

Rope probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

259

 FTW32-B1D3DA2A

Rope probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

260

 FTW32-B1D2DA4A

Rope probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

261

FTW32-B1D3DA4A

Rope probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

262

FTW32-D1D2DA0A

Rope probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

263

 FTW32-D1D3DA0A

Rope probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

264

 FTW32-D1D5DA0A

Rope probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

265

 FTW32-D1D2DA8A

Rope probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

266

FTW32-D1D3DA8A

Rope probe

Đầu dò

Đai lí Endress+Hauser 

267

52014146

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

268

FTW325-A2A1A

Point level switch

Công tắc mức

Đai lí Endress+Hauser 

269

 FTW325-B2A1A

Point level switch

Công tắc mức

Đai lí Endress+Hauser 

270

FTW325-C2A1A

Point level switch

Công tắc mức

Đai lí Endress+Hauser 

271

FTW325-A2B1A

Point level switch

Công tắc mức

Đai lí Endress+Hauser 

272

 FTW325-B2B1A

Point level switch

Công tắc mức

Đai lí Endress+Hauser 

273

 FTW325-C2B1A

Point level switch

Công tắc mức

Đai lí Endress+Hauser 

274

52010132

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

275

FTL325N-F1A1

Switching unit

Bộ chuyển mạch

Đai lí Endress+Hauser 

276

FTL325N-F3A3

Switching unit

Bộ chuyển mạch

Đai lí Endress+Hauser 

277

FTL325N-F1E1

Switching unit

Bộ chuyển mạch

Đai lí Endress+Hauser 

278

FTL325N-F3E3

Switching unit

Bộ chuyển mạch

Đai lí Endress+Hauser 

279

52010132

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

280

 FMU30-AAGEAAGGF

Ultrasonic measurement

Đo siêu âm

Đai lí Endress+Hauser 

281

FMU30-AAGEABGHF

Ultrasonic measurement

Đo siêu âm

Đai lí Endress+Hauser 

282

FMU30-AAHEAAGGF

Ultrasonic measurement

Đo siêu âm

Đai lí Endress+Hauser 

283

FMU30-AAHEABGHF

Ultrasonic measurement

Đo siêu âm

Đai lí Endress+Hauser 

284

FMU30-BBGEAAGGF

Ultrasonic measurement

Đo siêu âm

Đai lí Endress+Hauser 

285

FMU30-BBGEABGHF

Ultrasonic measurement

Đo siêu âm

Đai lí Endress+Hauser 

286

FMU30-BBHEAAGGF

Ultrasonic measurement

Đo siêu âm

Đai lí Endress+Hauser 

287

FMU30-BBHEABGHF

Ultrasonic measurement

Đo siêu âm

Đai lí Endress+Hauser 

288

FMI21-A1A1B1

Level measurement

Thiết bị đo mức

Đai lí Endress+Hauser 

289

FMI21-A1A1C1

Level measurement

Thiết bị đo mức

Đai lí Endress+Hauser 

290

FMI21-A1B1B1

Level measurement

Thiết bị đo mức

Đai lí Endress+Hauser 

291

FMI21-A1B1C1

Level measurement

Thiết bị đo mức

Đai lí Endress+Hauser 

292

FMI21-A1C1B1

Level measurement

Thiết bị đo mức

Đai lí Endress+Hauser 

293

FMI21-A1C1C1

Level measurement

Thiết bị đo mức

Đai lí Endress+Hauser 

294

FMI21-B1A1B1

Level measurement

Thiết bị đo mức

Đai lí Endress+Hauser 

295

FMI21-B1A1C1

Level measurement

Thiết bị đo mức

Đai lí Endress+Hauser 

296

FMI21-B1B1B1

Level measurement

Thiết bị đo mức

Đai lí Endress+Hauser 

297

FMI21-B1B1C1

Level measurement

Thiết bị đo mức

Đai lí Endress+Hauser 

298

FMI21-B1C1B1

Level measurement

Thiết bị đo mức

Đai lí Endress+Hauser 

299

FMI21-B1C1C1

Level measurement

Thiết bị đo mức

Đai lí Endress+Hauser 

300

52014146

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

301

52024300

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

302

52025604

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

303

52025605

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

304

FTE20-BI13AF41

Point level switch

Công tắc mức

Đai lí Endress+Hauser 

305

FTE20-BI13AF21

Point level switch

Công tắc mức

Đai lí Endress+Hauser 

306

 FTE20-BI13AF11

Point level switch

Công tắc mức

Đai lí Endress+Hauser 

307

FTC260-AA2D1

Point level detection

máy dò

Đai lí Endress+Hauser 

308

FTC260-BA2J1

Point level detection

máy dò

Đai lí Endress+Hauser 

309

FTC260-AA4D1

Point level detection

máy dò

Đai lí Endress+Hauser 

310

 FTC260-BA4J1

Point level detection

máy dò

Đai lí Endress+Hauser 

311

FTC262-AA32D1

Point level detection

máy dò

Đai lí Endress+Hauser 

312

FTC262-BA32J1

Point level detection

máy dò

Đai lí Endress+Hauser 

313

FTC262-AA34D1

Point level detection

máy dò

Đai lí Endress+Hauser 

314

FTC262-BA34J1

Point level detection

máy dò

Đai lí Endress+Hauser 

315

FTC262-AA42D1

Point level detection

máy dò

Đai lí Endress+Hauser 

316

 FTC262-BA42J1

Point level detection

máy dò

Đai lí Endress+Hauser 

317

FTC262-AA44D1

Point level detection

máy dò

Đai lí Endress+Hauser 

318

FTC262-BA44J1

Point level detection

máy dò

Đai lí Endress+Hauser 

319

FTC262-AA62D1

Point level detection

máy dò

Đai lí Endress+Hauser 

320

FTC262-BA62J1

Point level detection

máy dò

Đai lí Endress+Hauser 

321

FTC262-AA64D1

Point level detection

máy dò

Đai lí Endress+Hauser 

322

FTC262-BA64J1

Point level detection

máy dò

Đai lí Endress+Hauser 

323

943 201-1001

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

324

 943 215-1001

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

325

943 215-1021

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

326

52005918

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

327

918 098-0000

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

328

 918 098-0140

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

329

 918 098-1000

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

330

918 098-1140

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

331

71329077

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

332

71329083

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

333

DTT31-A1A111AA2CAB

Flow switch

công tắc dòng chảy

Đai lí Endress+Hauser 

334

DTT31-A1B111AA2CAB

Flow switch

công tắc dòng chảy

Đai lí Endress+Hauser 

335

DTT31-A1C111AA2CAB

Flow switch

công tắc dòng chảy

Đai lí Endress+Hauser 

336

 DTT31-A2A111AA2CAB

Flow switch

công tắc dòng chảy

Đai lí Endress+Hauser 

337

 DTT31-A1A111AB2AAB

Flow switch

công tắc dòng chảy

Đai lí Endress+Hauser 

338

 DTT31-A1B111AB2AAB

Flow switch

công tắc dòng chảy

Đai lí Endress+Hauser 

339

DTT31-A1C111AB2AAB

Flow switch

công tắc dòng chảy

Đai lí Endress+Hauser 

340

DTT31-A2A111AB2AAB

Flow switch

công tắc dòng chảy

Đai lí Endress+Hauser 

341

DTT31-A1A111AE2AAB

Flow switch

công tắc dòng chảy

Đai lí Endress+Hauser 

342

 DTT31-A1B111AE2AAB

Flow switch

công tắc dòng chảy

Đai lí Endress+Hauser 

343

DTT31-A1C111AE2AAB

Flow switch

công tắc dòng chảy

Đai lí Endress+Hauser 

344

DTT31-A2A111AE2AAB

Flow switch

công tắc dòng chảy

Đai lí Endress+Hauser 

345

 DTT31-A1A111AB2CAB

Flow switch

công tắc dòng chảy

Đai lí Endress+Hauser 

346

 DTT31-A1B111AB2CAB

Flow switch

công tắc dòng chảy

Đai lí Endress+Hauser 

347

DTT31-A1C111AB2 CAB

Flow switch

công tắc dòng chảy

Đai lí Endress+Hauser 

348

DTT31-A2A111AB2CAB

Flow switch

công tắc dòng chảy

Đai lí Endress+Hauser 

349

DTT31-A1A111AE2CAB

Flow switch

công tắc dòng chảy

Đai lí Endress+Hauser 

350

 DTT31-A1B111AE2CAB

Flow switch

công tắc dòng chảy

Đai lí Endress+Hauser 

351

DTT31-A1C111AE2CAB

Flow switch

công tắc dòng chảy

Đai lí Endress+Hauser 

352

DTT31-A2A111AE2CAB

Flow switch

công tắc dòng chảy

Đai lí Endress+Hauser 

353

51004751

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

354

TA50-HP

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

355

51005148

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

356

52006263

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

357

 TXU10-AA

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

358

51006327

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

359

RNB130-A1A

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

360

TMR31-A1XAAAAX1AAA

Compact thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

361

TMR31-A1XABBAX1AAA

Compact thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

362

TMR31-A1XBAAAX1AAA

Compact thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

363

TMR31-A1XBBBAX1AAA

Compact thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

364

TMR31-A11AAAAX1AAA

Compact thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

365

TMR31-A11ABBAX1AAA

Compact thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

366

TMR31-A1XBAAAX1AAA

Compact thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

367

TMR31-A1XBBBAX1AAA

Compact thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

368

TMR31-A11BAAAX1AAA

Compact thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

369

TMR31-A11BBBAX1AAA

Compact thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

370

51004751

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

371

51004752

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

372

TA50-HP

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

373

TXU10-BA

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

374

51005148

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

375

TMR35-A11BDBAX1AAA

Hygienic compact thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

376

 TMR35-A11BDMAX1AAA

Hygienic compact thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

377

TMR35-A11BMBAX1AAA

Hygienic compact thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

378

 TMR35-A11BPHAX1AAA

Hygienic compact thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

379

TMR35-A11BLBAX1AAA

Hygienic compact thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

380

TMR35-A11BACAX1AAA

Hygienic compact thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

381

TMR35-A11CR1BB1AAA

Hygienic compact thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

382

TMR35-A11CR1WC1AAA

Hygienic compact thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

383

 TMR35-A11CR1CB3AAA

Hygienic compact thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

384

 TMR35-A11CR1TB3AAA

Hygienic compact thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

385

60021387

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

386

52018765

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

387

TXU10-BA

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

388

51005148

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

389

TSM187-ADD

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

390

TSM187-BDD

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

391

TSM187-CDD

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

392

TSM187-DDD

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

393

TSM187-AFE

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

394

TSM187-BFE

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

395

TSM187-CFE

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

396

TSM187-DFE

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

397

TSM187-AFH

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

398

TSM187-BFH

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

399

TSM187-CFH

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

400

TSM187-DFH

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

401

TSM487-ADD

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

402

TSM487-BDD

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

403

TSM487-BDD

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

404

TSM487-DDD

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

405

TSM487-AFE

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

406

TSM487-BFE

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

407

TSM487-CFE

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

408

TSM487-DFE

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

409

TSM487-AFH

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

410

TSM487-BFH

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

411

TSM487-CFH

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

412

TSM487-DFH

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

413

TST187-1A2A

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

414

TST187-1A2B

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

415

TST187-1A2C

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

416

TST187-1A2D

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

417

TST187-1A3A

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

418

TST187-1A3B

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

419

TST187-1A3C

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

420

TST187-1A3D

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

421

TST487-1A2A

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

422

TST487-1A2B

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

423

TST487-1A2C

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

424

TST487-1A2D

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

425

TST487-1A3A

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

426

TST487-1A3B

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

427

TST487-1A3C

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

428

TST487-1A3D

Modular RTD thermometer

Nhiệt kế

Đai lí Endress+Hauser 

429

TTR31-A1A111AA2CAB

Temperature switch

công tắc nhiệt độ

Đai lí Endress+Hauser 

430

TTR31-A2A111AA2CAB

Temperature switch

công tắc nhiệt độ

Đai lí Endress+Hauser 

431

TTR31-A1A111AA2EAB

Temperature switch

công tắc nhiệt độ

Đai lí Endress+Hauser 

432

TTR31-A1A111AB2EAB

Temperature switch

công tắc nhiệt độ

Đai lí Endress+Hauser 

433

TTR31-A1A111AE2EAB

Temperature switch

công tắc nhiệt độ

Đai lí Endress+Hauser 

434

 TTR31-A2A111AA2EAB

Temperature switch

công tắc nhiệt độ

Đai lí Endress+Hauser 

435

TTR31-A2A111AB2EAB

Temperature switch

công tắc nhiệt độ

Đai lí Endress+Hauser 

436

TTR31-A2A111AE2EAB

Temperature switch

công tắc nhiệt độ

Đai lí Endress+Hauser 

437

TTR31-A1B111AA2CAB

Temperature switch

công tắc nhiệt độ

Đai lí Endress+Hauser 

438

 TTR31-A1B111AA2EAB

Temperature switch

công tắc nhiệt độ

Đai lí Endress+Hauser 

439

 TTR31-A1B111AB2EAB

Temperature switch

công tắc nhiệt độ

Đai lí Endress+Hauser 

440

TTR31-A1B111AE2EAB

Temperature switch

công tắc nhiệt độ

Đai lí Endress+Hauser 

441

TTR31-A1C111AA2CAB

Temperature switch

công tắc nhiệt độ

Đai lí Endress+Hauser 

442

TTR31-A1C111AA2EAB

Temperature switch

công tắc nhiệt độ

Đai lí Endress+Hauser 

443

TTR31-A1C111AB2EAB

Temperature switch

công tắc nhiệt độ

Đai lí Endress+Hauser 

444

TTR31-A1C111AE2EAB

Temperature switch

công tắc nhiệt độ

Đai lí Endress+Hauser 

445

51004751

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

446

TA50-HP

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

447

51005148

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

448

 TXU10-AA

PC Software

 

Đai lí Endress+Hauser 

449

52006263

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

450

51006327

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

451

 RNB130-A1A

Primary switched-mode power supply

bộ nguồn

Đai lí Endress+Hauser 

452

71136420

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

453

71136421

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

454

71136419

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

455

71136251

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

456

71136252

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

457

71136253

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

458

71136585

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

459

RSG35-B1AAA

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

460

RSG35-B1BAA

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

461

RSG35-C1AAA

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

462

RSG35-C1BAA

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

463

RSG35-D1AAA

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

464

RSG35-D1BAA

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

465

RSG35-A1CAA

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

466

RSG35-A1DAA

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

467

RSG35-B1AAAE1

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

468

RSG35-B1BAAE1

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

469

RSG35-C1AAAE1

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

470

RSG35-C1BAAE1

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

471

RSG35-D1AAAE1

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

472

RSG35-D1BAAE1

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

473

RSG35-A1CAAE1

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

474

RSG35-A1DAAE1

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

475

RSG35-B2AAA

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

476

RSG35-B2BAA

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

477

RSG35-C2AAA

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

478

RSG35-C2BAA

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

479

RSG35-D2AAA

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

480

RSG35-D2BAA

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

481

RSG35-A2CAA

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

482

RSG35-A2DAA

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

483

RSG35-B2AAAE1

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

484

RSG35-B2BAAE1

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

485

RSG35-C2AAAE1

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

486

RSG35-C2BAAE1

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

487

RSG35-D2AAAE1

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

488

RSG35-D2BAAE1

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

489

RSG35-A2CAAE1

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

490

RSG35-A2DAAE1

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

491

RSG35-B1AAAG2

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

492

RSG35-B1BAAG2

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

493

 RSG35-C1BAAG2

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

494

RSG35-D1AAAG2

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

495

RSG35-D1BAAG2

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

496

RSG35-A1CAAG2

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

497

RSG35-A1DAAG2

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

498

RSG35-B1AAAE1G2

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

499

RSG35-B1BAAE1G2

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

500

RSG35-C1AAAE1G2

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

501

RSG35-C1BAAE1G2

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

502

RSG35-D1AAAE1G2

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

503

RSG35-D1BAAE1G2

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

504

RSG35-A1CAAE1G2

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

505

RSG35-A1DAAE1G2

Universal Graphic Data Manager

Thiết bị quản lí dữ liệu

Đai lí Endress+Hauser 

506

RIA15-AAA1

Process meter with control unit

Đồng hồ đo quá trình với bộ điều khiển

Đai lí Endress+Hauser 

507

RIA15-AAB1+NA

Process meter with control unit

Đồng hồ đo quá trình với bộ điều khiển

Đai lí Endress+Hauser 

508

RIA15-AAC1+NA

Process meter with control unit

Đồng hồ đo quá trình với bộ điều khiển

Đai lí Endress+Hauser 

509

RIA15-BAA1

Process meter with control unit

Đồng hồ đo quá trình với bộ điều khiển

Đai lí Endress+Hauser 

510

RIA15-BAB1+NA

Process meter with control unit

Đồng hồ đo quá trình với bộ điều khiển

Đai lí Endress+Hauser 

511

RIA15-BAC1+NA

Process meter with control unit

Đồng hồ đo quá trình với bộ điều khiển

Đai lí Endress+Hauser 

512

RIA15-AAA2

Process meter with control unit

Đồng hồ đo quá trình với bộ điều khiển

Đai lí Endress+Hauser 

513

RIA15-AAB2+NA

Process meter with control unit

Đồng hồ đo quá trình với bộ điều khiển

Đai lí Endress+Hauser 

514

RIA15-AAC2+NA

Process meter with control unit

Đồng hồ đo quá trình với bộ điều khiển

Đai lí Endress+Hauser 

515

RIA15-BAA2

Process meter with control unit

Đồng hồ đo quá trình với bộ điều khiển

Đai lí Endress+Hauser 

516

 RIA15-BAB2+NA

Process meter with control unit

Đồng hồ đo quá trình với bộ điều khiển

Đai lí Endress+Hauser 

517

RIA15-BAC2+NA

Process meter with control unit

Đồng hồ đo quá trình với bộ điều khiển

Đai lí Endress+Hauser 

518

RIA45-A1A1

Process meter with control unit

Đồng hồ đo quá trình với bộ điều khiển

Đai lí Endress+Hauser 

519

RIA45-A1B1

Process meter with control unit

Đồng hồ đo quá trình với bộ điều khiển

Đai lí Endress+Hauser 

520

RIA45-A1C1

Process meter with control unit

Đồng hồ đo quá trình với bộ điều khiển

Đai lí Endress+Hauser 

521

RIA45-A1D1

Process meter with control unit

Đồng hồ đo quá trình với bộ điều khiển

Đai lí Endress+Hauser 

522

RIA45-B1A1

Process meter with control unit

Đồng hồ đo quá trình với bộ điều khiển

Đai lí Endress+Hauser 

523

RIA45-B1B1

Process meter with control unit

Đồng hồ đo quá trình với bộ điều khiển

Đai lí Endress+Hauser 

524

RIA45-B1C1

Process meter with control unit

Đồng hồ đo quá trình với bộ điều khiển

Đai lí Endress+Hauser 

525

RIA45-B1D1

Process meter with control unit

Đồng hồ đo quá trình với bộ điều khiển

Đai lí Endress+Hauser 

526

RIA46-A1A1A

Field meter with control unit

Đồng hồ đo quá trình với bộ điều khiển

Đai lí Endress+Hauser 

527

RIA46-A1B1A

Field meter with control unit

Đồng hồ đo quá trình với bộ điều khiển

Đai lí Endress+Hauser 

528

RIA46-A1C1A

Field meter with control unit

Đồng hồ đo quá trình với bộ điều khiển

Đai lí Endress+Hauser 

529

RIA46-A1D1A

Field meter with control unit

Đồng hồ đo quá trình với bộ điều khiển

Đai lí Endress+Hauser 

530

RIA46-B1A2A

Field meter with control unit

Đồng hồ đo quá trình với bộ điều khiển

Đai lí Endress+Hauser 

531

RIA46-B1B2A

Field meter with control unit

Đồng hồ đo quá trình với bộ điều khiển

Đai lí Endress+Hauser 

532

RIA46-B1C2A

Field meter with control unit

Đồng hồ đo quá trình với bộ điều khiển

Đai lí Endress+Hauser 

533

RIA46-B1D2A

Field meter with control unit

Đồng hồ đo quá trình với bộ điều khiển

Đai lí Endress+Hauser 

534

 TXU10-AC

PC Software

Phần mềm PC

Đai lí Endress+Hauser 

535

RIA14-AA3C

8 channel field indicator

Bộ chỉ thị

Đai lí Endress+Hauser 

536

 RIA14-AA3CI4

8 channel field indicator

Bộ chỉ thị

Đai lí Endress+Hauser 

537

 RIA14-BA3C

8 channel field indicator

Bộ chỉ thị

Đai lí Endress+Hauser 

538

RIA14-BA3CI4

8 channel field indicator

Bộ chỉ thị

Đai lí Endress+Hauser 

539

RIA16-AA1AE1

8 channel field indicator

Bộ chỉ thị

Đai lí Endress+Hauser 

540

RIA16-AA1AE1I2

8 channel field indicator

Bộ chỉ thị

Đai lí Endress+Hauser 

541

RIA16-AA2AE1

8 channel field indicator

Bộ chỉ thị

Đai lí Endress+Hauser 

542

RIA16-AA2AE1I2

8 channel field indicator

Bộ chỉ thị

Đai lí Endress+Hauser 

543

RIA16-BA2AE1

8 channel field indicator

Bộ chỉ thị

Đai lí Endress+Hauser 

544

RIA16-BA2AE1I2

8 channel field indicator

Bộ chỉ thị

Đai lí Endress+Hauser 

545

71089844

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

546

TXU10-AC

PC Software

Phần mềm PC

Đai lí Endress+Hauser 

547

RID14-AA3C1

8 channel field indicator

Bộ chỉ thị

Đai lí Endress+Hauser 

548

RID14-AA3C2

8 channel field indicator

Bộ chỉ thị

Đai lí Endress+Hauser 

549

RID14-BA3C1

8 channel field indicator

Bộ chỉ thị

Đai lí Endress+Hauser 

550

RID14-BA3C2

8 channel field indicator

Bộ chỉ thị

Đai lí Endress+Hauser 

551

RID16-AA1A1

8 channel field indicator

Bộ chỉ thị

Đai lí Endress+Hauser 

552

RID16-AA1A2

8 channel field indicator

Bộ chỉ thị

Đai lí Endress+Hauser 

553

 RID16-BA2A1

8 channel field indicator

Bộ chỉ thị

Đai lí Endress+Hauser 

554

RID16-BA2A2

8 channel field indicator

Bộ chỉ thị

Đai lí Endress+Hauser 

555

RIA452-A111A11A

Process indicator with pump control

Bộ chỉ thị quy trình với điều khiển bơm

Đai lí Endress+Hauser 

556

RIA452-A112A11A

Process indicator with pump control

Bộ chỉ thị quy trình với điều khiển bơm

Đai lí Endress+Hauser 

557

RIA452-A113A11A

Process indicator with pump control

Bộ chỉ thị quy trình với điều khiển bơm

Đai lí Endress+Hauser 

558

RIA452-A114A11A

Process indicator with pump control

Bộ chỉ thị quy trình với điều khiển bơm

Đai lí Endress+Hauser 

559

RIA452-A115A11A

Process indicator with pump control

Bộ chỉ thị quy trình với điều khiển bơm

Đai lí Endress+Hauser 

560

 RIA452-A121A11A

Process indicator with pump control

Bộ chỉ thị quy trình với điều khiển bơm

Đai lí Endress+Hauser 

561

RIA452-A122A11A

Process indicator with pump control

Bộ chỉ thị quy trình với điều khiển bơm

Đai lí Endress+Hauser 

562

RIA452-A123A11A

Process indicator with pump control

Bộ chỉ thị quy trình với điều khiển bơm

Đai lí Endress+Hauser 

563

RIA452-A124A11A

Process indicator with pump control

Bộ chỉ thị quy trình với điều khiển bơm

Đai lí Endress+Hauser 

564

RIA452-A125A11A

Process indicator with pump control

Bộ chỉ thị quy trình với điều khiển bơm

Đai lí Endress+Hauser 

565

RIA452-B111A11A

Process indicator with pump control

Bộ chỉ thị quy trình với điều khiển bơm

Đai lí Endress+Hauser 

566

RIA452-B112A11A

Process indicator with pump control

Bộ chỉ thị quy trình với điều khiển bơm

Đai lí Endress+Hauser 

567

RIA452-B113A11A

Process indicator with pump control

Bộ chỉ thị quy trình với điều khiển bơm

Đai lí Endress+Hauser 

568

RIA452-B114A11A

Process indicator with pump control

Bộ chỉ thị quy trình với điều khiển bơm

Đai lí Endress+Hauser 

569

RIA452-B115A11A

Process indicator with pump control

Bộ chỉ thị quy trình với điều khiển bơm

Đai lí Endress+Hauser 

570

RIA452-A211A11A

Process indicator with pump control

Bộ chỉ thị quy trình với điều khiển bơm

Đai lí Endress+Hauser 

571

RIA452-A212A11A

Process indicator with pump control

Bộ chỉ thị quy trình với điều khiển bơm

Đai lí Endress+Hauser 

572

RIA452-A213A11A

Process indicator with pump control

Bộ chỉ thị quy trình với điều khiển bơm

Đai lí Endress+Hauser 

573

RIA452-A214A11A

Process indicator with pump control

Bộ chỉ thị quy trình với điều khiển bơm

Đai lí Endress+Hauser 

574

RIA452-A215A11A

Process indicator with pump control

Bộ chỉ thị quy trình với điều khiển bơm

Đai lí Endress+Hauser 

575

 RIA452-A221A11A

Process indicator with pump control

Bộ chỉ thị quy trình với điều khiển bơm

Đai lí Endress+Hauser 

576

RIA452-A222A11A

Process indicator with pump control

Bộ chỉ thị quy trình với điều khiển bơm

Đai lí Endress+Hauser 

577

RIA452-A223A11A

Process indicator with pump control

Bộ chỉ thị quy trình với điều khiển bơm

Đai lí Endress+Hauser 

578

RIA452-A224A11A

Process indicator with pump control

Bộ chỉ thị quy trình với điều khiển bơm

Đai lí Endress+Hauser 

579

RIA452-A225A11A

Process indicator with pump control

Bộ chỉ thị quy trình với điều khiển bơm

Đai lí Endress+Hauser 

580

RIA452-B211A11A

Process indicator with pump control

Bộ chỉ thị quy trình với điều khiển bơm

Đai lí Endress+Hauser 

581

RIA452-B212A11A

Process indicator with pump control

Bộ chỉ thị quy trình với điều khiển bơm

Đai lí Endress+Hauser 

582

RIA452-B213A11A

Process indicator with pump control

Bộ chỉ thị quy trình với điều khiển bơm

Đai lí Endress+Hauser 

583

RIA452-B214A11A

Process indicator with pump control

Bộ chỉ thị quy trình với điều khiển bơm

Đai lí Endress+Hauser 

584

RIA452-B215A11A

Process indicator with pump control

Bộ chỉ thị quy trình với điều khiển bơm

Đai lí Endress+Hauser 

585

TXU10-AA

PC Software

Phần mềm PC

Đai lí Endress+Hauser 

586

51009957

 

 

Đai lí Endress+Hauser 

587

RMA42-AAA

Process transmitter

Máy phát

Đai lí Endress+Hauser 

588

RMA42-AAB

Process transmitter

Máy phát

Đai lí Endress+Hauser 

589

RMA42-AAC

Process transmitter

Máy phát

Đai lí Endress+Hauser 

590

RMA42-AAD

Process transmitter

Máy phát

Đai lí Endress+Hauser 

591

RMA42-BHA

Process transmitter

Máy phát

Đai lí Endress+Hauser 

592

RMA42-BHB

Process transmitter

Máy phát

Đai lí Endress+Hauser 

593

RMA42-BHC

Process transmitter

Máy phát

Đai lí Endress+Hauser 

594

RMA42-BHD

Process transmitter

Máy phát

Đai lí Endress+Hauser 

595

TXU10-AC

PC Software

Phần mềm PC

Đai lí Endress+Hauser 

597

RTA421-A11A

Limit switch

Công tắc giới hạn

Đai lí Endress+Hauser 

598

RTA421-A21A

Limit switch

Công tắc giới hạn

Đai lí Endress+Hauser 

599

 RTA421-A31A

Limit switch

Công tắc giới hạn

Đai lí Endress+Hauser 

600

RTA421-A12A

Limit switch

Công tắc giới hạn

Đai lí Endress+Hauser 

601

RTA421-A22A

Limit switch

Công tắc giới hạn

Đai lí Endress+Hauser 

602

RTA421-A32A

Limit switch

Công tắc giới hạn

Đai lí Endress+Hauser 

603

52010132

Limit switch

Công tắc giới hạn

Đai lí Endress+Hauser 

604

RN221N-A1

Active barrier

màng chắn

Đai lí Endress+Hauser 

605

RN221N-B1

Active barrier

màng chắn

Đai lí Endress+Hauser 

606

RN221N-A3

Active barrier

màng chắn

Đai lí Endress+Hauser 

607

RN221N-B3

Active barrier

màng chắn

Đai lí Endress+Hauser 

608

RB223-A1A

loop-powered barrier

màng chắn

Đai lí Endress+Hauser 

609

RB223-A2A

loop-powered barrier

màng chắn

Đai lí Endress+Hauser 

610

RB223-B1A

loop-powered barrier

màng chắn

Đai lí Endress+Hauser 

611

RB223-B1B

loop-powered barrier

màng chắn

Đai lí Endress+Hauser 

612

RB223-B2A

loop-powered barrier

màng chắn

Đai lí Endress+Hauser 

613

RB223-B2B

loop-powered barrier

màng chắn

Đai lí Endress+Hauser 

614

HAW562-AAA

Surge arresters

Bộ chống sét lan truyền

Đai lí Endress+Hauser 

615

HAW562-AAB

Surge arresters

Bộ chống sét lan truyền

Đai lí Endress+Hauser 

616

HAW562-AAC

Surge arresters

Bộ chống sét lan truyền

Đai lí Endress+Hauser 

617

HAW562-AAD

Surge arresters

Bộ chống sét lan truyền

Đai lí Endress+Hauser 

618

HAW562-AAE

Surge arresters

Bộ chống sét lan truyền

Đai lí Endress+Hauser 

619

HAW562-8DA

Surge arresters

Bộ chống sét lan truyền

Đai lí Endress+Hauser 

620

HAW569-AA2B

Overvoltage protection

Bộ bảo vệ áp

Đai lí Endress+Hauser 

621

HAW569-AA2B

Overvoltage protection

Bộ bảo vệ áp

Đai lí Endress+Hauser 

622

HAW569-CB2C

Overvoltage protection

Bộ bảo vệ áp

Đai lí Endress+Hauser 

 

=====================================================

 ANS là đại lý phân phối chính hãng Endress+Hauser tại Vietnam 

 Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm Endress+Hauser tại Vietnam

Xem thêm bảng giá hãng khác tại đây