Đại lý phân phối hãng Nidec tại Vietnam,Bộ chuyển đổi áp suất P-3000S Nidec 

No.

Item

Series

tên tiếng việt

Vietnam Brand

1

Pressure transducer

P-2000

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec Vietnam

2

Pressure transducer

P-3000S

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec Vietnam

3

Pressure transducer

P-8300

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec Vietnam

4

Pressure transducer

P-8305

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec Vietnam

5

Pressure transducer

P-8505

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec Vietnam

6

Pressure transducer

PA-97S

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec Vietnam

7

Pressure transducer

 P-7100

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec Vietnam

8

Pressure transducer

PA-20

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec Vietnam

9

Pressure transducer

PA-100

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec Vietnam

10

Pressure transducer

PA-500

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec Vietnam

11

Pressure transducer

PA-750

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec Vietnam

12

Pressure transducer

PA-758

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec Vietnam

13

Pressure transducer

PA-800

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec Vietnam

14

Pressure transducer

PA-830

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec Vietnam

15

Pressure transducer

PA-838

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec Vietnam

16

Pressure transducer

PA-838-D

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec Vietnam

17

Pressure transducer

PA-840

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec Vietnam

18

Pressure transducer

PA-848

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec Vietnam

19

Pressure transducer

PA-850

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec Vietnam

20

Pressure transducer

PA-858

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec Vietnam

21

Pressure transducer

PA-860

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec Vietnam

22

Pressure transducer

PA-868

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec Vietnam

23

Pressure transducer

PA-870

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec Vietnam

24

Pressure transducer

PA-878

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec Vietnam

25

Pressure transducer

PA-920S/928S

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec Vietnam

26

Pressure transducer

PA-930

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec Vietnam

27

Pressure transducer

PA-930-A

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec Vietnam

=====================================================

 ANS là đại lý phân phối chính hãng Nidec tại Vietnam 

 Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Nidec Vietnam