Đại lý phân phối Lemis tại Vietnam,Đại lý Lemis Vietnam,ANS Vitetnam

Models

Name of products

Measurement solutions

Brand name

DC-40 SERIES

DC-40 SERIES

Density
Đo mật độ

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng đo mật độ, desity meter

DC-42 SERIES

DC-42 SERIES

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng đo mật độ, desity meter

DC-50 SERIES

In-flow Density Meters

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng đo mật độ, desity meter

DC-52 SERIES

In-flow Density and Viscosity Meters

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng đo mật độ, desity meter

DC-60

In-flow Gas Density Meter

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng đo mật độ, desity meter

DUTI-254 Hermo

PORTABLE GAUGING INSTRUMENT

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng đo mật độ, desity meter

MDM-40

MULTI-POINT DENSITY METER

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng đo mật độ, desity meter

DLG-400

LPG SMART system CONTINUOUS CONTROL

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng đo mật độ, desity meter

DM-250.1N

Portable Submersible Density Meters

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng đo mật độ, desity meter

DUTI-254 (DM-250.4)

Portable Density and Level Meter

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng đo mật độ, desity meter

VDC-30 SERIES

Low Flow Rate Density & Viscosity Meter

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng đo mật độ, desity meter

DUTI-454

DUTI-454 SERVO GAUGE

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng đo mật độ, desity meter

DC-30 SERIES

Low Flow Rate Density Meter

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng đo mật độ, desity meter

VDM-250.1N

Portable Submersible Density & Viscosity Meters

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng đo mật độ, desity meter

VDM-250.2N

Portable Submersible Density & Viscosity Meter

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng đo mật độ, desity meter

LPGDi Ex

Density Meter DM-250.3

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng đo mật độ, desity meter

DenDi

Portable/Laboratory Density meter

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng đo mật độ, desity meter

DM-300

Portable/Laboratory Density meter

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng đo mật độ, desity meter

VDM-300

Portable/Laboratory Density & Viscosity Meter

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng đo mật độ, desity meter

DM-250.5

Portable/Laboratory Density Meter

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng đo mật độ, desity meter

DC-41 SERIES

In-tank Viscometers

Viscosity
Đo độ nhớt

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng đo độ nhớt, Viscometer

DC-42 SERIES

In-tank Density and Viscosity Meters

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng đo độ nhớt, Viscometer

DC-51 SERIES

In-flow Viscometers

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng đo độ nhớt, Viscometer

DC-52 SERIES

In-flow Density and Viscosity Meters

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng đo độ nhớt, Viscometer

VC-30 SERIES

Low Flow Rate Viscometer

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng đo độ nhớt, Viscometer

VDC-30 SERIES

Low Flow Rate Density & Viscosity Meter

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng đo độ nhớt, Viscometer

VM-250.1N

Portable Submersible Viscometers

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng đo độ nhớt, Viscometer

VM-250.2N

Portable Submersible Viscometer

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng đo độ nhớt, Viscometer

VDM-250.1N

Portable Submersible Density & Viscosity Meters

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng đo độ nhớt, Viscometer

VDM-250.2N

Portable Submersible Density & Viscosity Meter

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng đo độ nhớt, Viscometer

BalVis

Heated Falling-Ball Viscometer

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng đo độ nhớt, Viscometer

VDM-300

Portable/Laboratory Density & Viscosity Meter

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng đo độ nhớt, Viscometer

VM-300

Portable/Laboratory ViscoMeter

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng đo độ nhớt, Viscometer

OWM-250.1

Oil/Water Controller

Oil/Water Controller
Cảm biến cho dầu/ nước

đại lý Lemis Việt Nam, cảm biến cho dầu/ nước, water cut meter

OWM-250.2

Oil/water controller

đại lý Lemis Việt Nam, cảm biến cho dầu/ nước, water cut meter

OWC-51

Watercut Monitors

đại lý Lemis Việt Nam, cảm biến cho dầu/ nước, water cut meter

OWC-40

Watercut Monitors

đại lý Lemis Việt Nam, cảm biến cho dầu/ nước, water cut meter

OWC-50

Watercut Monitors

đại lý Lemis Việt Nam, cảm biến cho dầu/ nước, water cut meter

DC-41 SERIES

In-tank Viscometers

In tank
Bể/ bồn chứa

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng trong bể/ bồn chứa

DC-40 SERIES

In-tank Density Meters

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng trong bể/ bồn chứa

DC-42 SERIES

In-tank Density and Viscosity Meters

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng trong bể/ bồn chứa

DUTI-254 Hermo

PORTABLE GAUGING INSTRUMENT

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng trong bể/ bồn chứa

MDM-40

MULTI-POINT DENSITY METER

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng trong bể/ bồn chứa

DLG-400

LPG SMART system CONTINUOUS CONTROL

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng trong bể/ bồn chứa

DUTI-254 (DM-250.4)

Portable Density and Level Meter

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng trong bể/ bồn chứa

DUTI-454

DUTI-454 SERVO GAUGE

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng trong bể/ bồn chứa

PET-250.1

Portable electronic thermometer

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng trong bể/ bồn chứa

LG-400

Tank Level Gauge

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng trong bể/ bồn chứa

PET-250.2

Portable Electronic Thermometer

đại lý Lemis Việt Nam, ứng dụng trong bể/ bồn chứa

DC-50 SERIES

In-flow Density Meters

In flow
Đo lưu lượng dòng chảy

đại lý Lemis Việt Nam, đo lưu lượng dòng chảy, In flow meter

DC-51 SERIES

In-flow Viscometers

đại lý Lemis Việt Nam, đo lưu lượng dòng chảy, In flow meter

DC-52 SERIES

In-flow Density and Viscosity Meters

đại lý Lemis Việt Nam, đo lưu lượng dòng chảy, In flow meter

DC-60

In-flow Gas Density Meter

đại lý Lemis Việt Nam, đo lưu lượng dòng chảy, In flow meter

VC-30 SERIES

Low Flow Rate Viscometer

đại lý Lemis Việt Nam, đo lưu lượng dòng chảy, In flow meter

VDC-30 SERIES

Low Flow Rate Density & Viscosity Meter

đại lý Lemis Việt Nam, đo lưu lượng dòng chảy, In flow meter

DC-30 SERIES

Low Flow Rate Density Meter

đại lý Lemis Việt Nam, đo lưu lượng dòng chảy, In flow meter

DUTI-254 Hermo

PORTABLE GAUGING INSTRUMENT

Portable
Loại cầm tay

đại lý Lemis Việt Nam, thiết bị đo cầm tay, portable

DM-250.1N

Portable Submersible Density Meters

đại lý Lemis Việt Nam, thiết bị đo cầm tay, portable

DM-250.2N

Portable Submersible Density Meter

đại lý Lemis Việt Nam, thiết bị đo cầm tay, portable

DUTI-254 (DM-250.4)

Portable Density and Level Meter

đại lý Lemis Việt Nam, thiết bị đo cầm tay, portable

VM-250.1N

Portable Submersible Viscometers

đại lý Lemis Việt Nam, thiết bị đo cầm tay, portable

VM-250.2N

Portable Submersible Viscometer

đại lý Lemis Việt Nam, thiết bị đo cầm tay, portable

VDM-250.1N

Portable Submersible Density & Viscosity Meters

đại lý Lemis Việt Nam, thiết bị đo cầm tay, portable

VDM-250.2N

Portable Submersible Density & Viscosity Meter

đại lý Lemis Việt Nam, thiết bị đo cầm tay, portable

PET-250.1

Portable electronic thermometer

đại lý Lemis Việt Nam, thiết bị đo cầm tay, portable

LPGDi Ex

Density Meter DM-250.3

đại lý Lemis Việt Nam, thiết bị đo cầm tay, portable

OWM-250.2

Oil/water controller

đại lý Lemis Việt Nam, thiết bị đo cầm tay, portable

PET-250.2

Portable Electronic Thermometer

đại lý Lemis Việt Nam, thiết bị đo cầm tay, portable

DM-300

Portable/Laboratory Density Meter

đại lý Lemis Việt Nam, thiết bị đo cầm tay, portable

VDM-300

Portable/Laboratory Density & Viscosity Meter

đại lý Lemis Việt Nam, thiết bị đo cầm tay, portable

VM-300

Portable/Laboratory ViscoMeter

đại lý Lemis Việt Nam, thiết bị đo cầm tay, portable

DM-250.5

Portable/Laboratory Density Meter

đại lý Lemis Việt Nam, thiết bị đo cầm tay, portable

DUTI-254 Hermo

PORTABLE GAUGING INSTRUMENT

Level
Đo mức

đại lý Lemis Việt Nam, đo mức, level meter

DLG-400

LPG SMART system CONTINUOUS CONTROL

đại lý Lemis Việt Nam, đo mức, level meter

DUTI-254 (DM-250.4)

Portable Density and Level Meter

đại lý Lemis Việt Nam, đo mức, level meter

DUTI-454

DUTI-454 SERVO GAUGE

đại lý Lemis Việt Nam, đo mức, level meter

LG-400

Tank Level Gauge

đại lý Lemis Việt Nam, đo mức, level meter

=====================================================

 ANS là đại lý phân phối chính hãng Lemis tại Vietnam 

 Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm thông tin về đại lý phân phối tại đây.

Xem thêm bảng giá hãng khác tại đây