LIST CODE AUTOMATION SYSTEMS

Brand

 

SAMSON 

Web

 

Link:  https://www.samsongroup.com/en/

Models

Tên sản phẩm

Tên TV

Hãng

Media 7 (5007-1)

Differential Pressure Meter 

Đồng hồ đo áp suất chênh lệch

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Differential Pressure Meter , Đồng hồ đo áp suất chênh lệch Samson

5578-E

Heating controller

Bộ điều khiển sưởi ấm

Samson Vietnamđại lý Samson , Heating controller , Bộ điều khiển sưởi ấm Samson

5573

Heating controller

Bộ điều khiển sưởi ấm

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Heating controller , Bộ điều khiển sưởi ấm Samson

5573-1

Heating controller

Bộ điều khiển sưởi ấm

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Heating controller , Bộ điều khiển sưởi ấm Samson

5576

Heating controller

Bộ điều khiển sưởi ấm

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Heating controller , Bộ điều khiển sưởi ấm Samson

5578

Heating controller

Bộ điều khiển sưởi ấm

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Heating controller , Bộ điều khiển sưởi ấm Samson

6611-2

Programmable control and automation unit

Bộ điều khiển lập trình và tự động hóa

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Programmable control and automation unit , Bộ điều khiển lập trình và tự động hóa Samson

SAM HOME Gateway

Communication gateway

Cổng giao tiếp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Communication gateway , Cổng giao tiếp Samson

SAM LAN Gateway

Communication gateway

Cổng giao tiếp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Communication gateway , Cổng giao tiếp Samson

SAM MOBILE Gateway

Communication gateway

Cổng giao tiếp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Communication gateway , Cổng giao tiếp Samson

5575

Heating controller

Bộ điều khiển sưởi ấm

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Heating controller , Bộ điều khiển sưởi ấm Samson

5579

Heating controller

Bộ điều khiển sưởi ấm

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Heating controller , Bộ điều khiển sưởi ấm Samson

6493

Compact controller

Bộ điều khiển nhỏ gọn

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Compact controller , Bộ điều khiển nhỏ gọn Samson

5757-7

Electric actuator

Thiết bị truyền động điện

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Electric actuator , Thiết bị truyền động điện Samson

3421

Pneumatic controller

Bộ điều khiển khí nén

Samson Vietnam,  đại lý Samson ,Pneumatic controller , Bộ điều khiển khí nén Samson

3430 - pressure

Pneumatic controller

Bộ điều khiển khí nén

Samson Vietnam,  đại lý Samson ,Pneumatic controller , Bộ điều khiển khí nén Samson

3430 - standardized signals

Pneumatic controller

Bộ điều khiển khí nén

Samson Vietnam,  đại lý Samson ,Pneumatic controller , Bộ điều khiển khí nén Samson

3430 - temperature (Pt 100)

Pneumatic controller

Bộ điều khiển khí nén

Samson Vietnam,  đại lý Samson ,Pneumatic controller , Bộ điều khiển khí nén Samson

3430 - temperature (capillary sensor)

Pneumatic controller

Bộ điều khiển khí nén

Samson Vietnam,  đại lý Samson ,Pneumatic controller , Bộ điều khiển khí nén Samson

5757-3

Electric actuator

Thiết bị truyền động điện

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Electric actuator , Thiết bị truyền động điện Samson

3422

Manual control unit 

Bộ điều khiển bằng tay

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Manual control unit , Bộ điều khiển bằng tay Samson

3427

Pneumatic control unit

Bộ điều khiển khí nén

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Pneumatic control unit , Bộ điều khiển khí nén Samson

3812-1

Pneumatic transmitter

Máy phát khí nén

Samson Vietnam,  đại lý Samson ,Pneumatic transmitter , Máy phát khí nén Samson

5724-3

Electric actuator

Thiết bị truyền động điện

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Electric actuator , Thiết bị truyền động điện Samson

5724-8

Electric actuator

Thiết bị truyền động điện

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Electric actuator , Thiết bị truyền động điện Samson

5725-3

Electric actuator

Thiết bị truyền động điện

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Electric actuator , Thiết bị truyền động điện Samson

5725-8

Electric actuator

Thiết bị truyền động điện

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Electric actuator , Thiết bị truyền động điện Samson

6495-2

Industrial controller 

Bộ điều khiển công nghiệp

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Industrial controller , Bộ điều khiển công nghiệp Samson

6600 – building

Automation system for building automation

Hệ thống tự động hóa cho tự động hóa tòa nhà

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Automation system for building automation , Hệ thống tự động hóa cho tự động hóa tòa nhà Samson

Media 05 (5005-5)

Differential pressure and flow meter

Đồng hồ đo chênh lệch áp suất và lưu lượng

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Differential pressure and flow meter , Đồng hồ đo chênh lệch áp suất và lưu lượng Samson

Media 5 (5005)

Differential pressure and flow meter

Đồng hồ đo chênh lệch áp suất và lưu lượng

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Differential pressure and flow meter , Đồng hồ đo chênh lệch áp suất và lưu lượng Samson

Media 5 with current output (5005-0)

Differential pressure and flow meter

Đồng hồ đo chênh lệch áp suất và lưu lượng

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Differential pressure and flow meter , Đồng hồ đo chênh lệch áp suất và lưu lượng Samson

Media 5 with limit switch (5005-0)

Differential pressure and flow meter

Đồng hồ đo chênh lệch áp suất và lưu lượng

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Differential pressure and flow meter , Đồng hồ đo chênh lệch áp suất và lưu lượng Samson

SAM Connect Gateway (5007-2)

Gateway to handle signals

Cổng xử lý tín hiệu

Samson Vietnam,  đại lý Samson , Gateway to handle signals , Cổng xử lý tín hiệu Samson

Xem thêm sản phẩm tại đây


ANS là đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:

 Messenger

 Zalo: 091 147 2255