Đại lý phân phối hãng Nidec tại Vietnam,Công tắc áp suất PS97 Nidec

28

Pressure switch

PS97

Công tắc áp suất

Nidec Vietnam

29

Pressure switch

PAS91

Công tắc áp suất

Nidec Vietnam

30

Pressure switch

PS20

Công tắc áp suất

Nidec Vietnam

31

Pressure switch

PS30

Công tắc áp suất

Nidec Vietnam

32

Pressure switch

PS40

Công tắc áp suất

Nidec Vietnam

33

Pressure switch

PS6

Công tắc áp suất

Nidec Vietnam

34

Pressure switch

PS60

Công tắc áp suất

Nidec Vietnam

35

Pressure switch

PS8

Công tắc áp suất

Nidec Vietnam

36

Pressure switch

PS83

Công tắc áp suất

Nidec Vietnam

37

Pressure switch

PS85

Công tắc áp suất

Nidec Vietnam

38

Pressure switch

PS86

Công tắc áp suất

Nidec Vietnam

39

Pressure switch

PS87

Công tắc áp suất

Nidec Vietnam

40

Pressure switch

PS91

Công tắc áp suất

Nidec Vietnam

=====================================================

 ANS là đại lý phân phối chính hãng Nidec tại Vietnam 

 Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Nidec Vietnam